Nieuws/Financieel
870813
Financieel

Aanpassing basispolis

Wat komt er volgend jaar bij in het basispakket? En wat gaat er uit? We hebben het voor u nog even op een rijtje gezet.

In verzekering

Zorgverzekeraars betalen de reiskosten van orgaandonoren. Verder hoeven zwangeren de NIPT-test niet meer te betalen.

Ook in het basispakket: HIPEC-therapie bij een colorectaal carcinoom, een gezwel in het laatste deel van de dikke darm, de PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia, Benlysta, een geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE, autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie, Fampyra, een geneesmiddel voor patiënten met MS, behandeling met tumor-infiltrerende lymfocyten bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium en vaccinaties met bepaalde dentristische cellen bij patiënten met huidkanker.

Uit verzekering

Uit de basisverzekering gaat de psychische zorg voor kinderen tot 18 jaar. Hierbij valt te denken aan jeugdpsyciatrie en dyslexiezorg. De gemeente wordt hiervoor verantwoordelijk.

Wijzigingen

Zorg uit de AWBZ – die komt te vervallen – wordt deels overgeheveld naar de basisverzekering. Zo komt de wijkverpleging in het basispakket. De zorgverzekeraar regelt dat voortaan. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Ook het tweede en derde jaar van een verblijf in een ggz-instelling komt nu in het basispakket. De psychische zorg voor kinderengaat juist van de verzekeraars naar de gemeenten, hiervoor wordt wel het eigen risico aangesproken.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg, bijvoorbeeld voor slechthorenden, slechtzienden, doven en blinden, wordt ondergebracht bij de zorgverzekeraars. Ook hiervoor geldt een eigen risico.