Nieuws/Financieel
872402
Financieel

Mijn vraag

Pestgedrag

Eén van onze werknemers heeft op internet vervelende opmerkingen geplaatst over een andere werknemer. Wat moet ik doen?

„Plaatst een werknemer vervelende opmerkingen over een collega op internet, dan is het raadzaam hierover eerst een gesprek met de werknemer aan te gaan”, zegt arbeidsjurist Susan Schaeffer van XpertHR.

In het gesprek kan de werknemer dan gewezen worden op een eventueel bestaand social media protocol en kan hem worden gevraagd om de berichten te verwijderen. Een waarschuwing kan worden gegeven, waarbij een verbetertraject wordt afgesproken. Heeft dit traject geen effect, dan kan alsnog worden overgaan tot het nemen van disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen.

Ontslag

Soms is er aanleiding om direct over te gaan tot ontslag. In een zaak die voorkwam bij de rechtbank te Haarlem op 26 maart 2008 had een voorman filmpjes op YouTube gezet, waarin zijn pesterijen van een ondergeschikte te zien waren. De filmpjes waren voorzien van teksten als ‘homo’ en ‘effe lekker stoeien’. De gepeste werknemer had zich vanwege de incidenten laten overplaatsen. In deze zaak ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding toe te kennen, omdat de ontbinding volgens de rechter geheel te wijten was aan de pestende werknemer.

In geval van pesten is het overigens ook van belang de werknemer goed op te vangen. Bied hulp in de vorm van gesprekken en/of coaching. Voor overplaatsing is instemming nodig van de werknemer. Een gesprek onder begeleiding tussen betrokkenen kan soms oplossing bieden. Het is dan wel van belang dat er een neutrale gespreksleider aanwezig is. Houd er ook rekening mee dat de werknemers het lastig kunnen vinden om open met elkaar over de situatie te praten. Het probleem kan dan opgelost lijken, terwijl het pesten gewoon doorgaat.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.