Nieuws/Financieel
872403
Financieel

Mijn Vraag

Quotumwet

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. Welke gevolgen heeft dit voor mijn bedrijf?

In het Sociaal Akkoord van april 2013 is afgesproken dat werkgevers- en werknemersverenigingen en gemeenten ervoor moeten zorgen dat er tot en met 2026 100.000 banen vrij komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zegt Susan Schaeffer, arbeidsjurist bij XpertHR. De overheid heeft daarnaast de opdracht gekregen om in dezelfde periode te zorgen voor 25.000 banen voor arbeidsgehandicapten.

De wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) legt de gemaakte afspraken vast. Bovendien wordt daarin bepaald hoe het afgesproken aantal banen moet worden gemeten. Bedrijven die zich niet aan de afspraak houden, krijgen een boete. Het eerste meetmoment voor de extra banen ligt in 2016. Om vast te kunnen stellen of de ‘garantiebanen’ nieuw zijn of niet wordt nog dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen.

Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-riskpolissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen. In de wet is afgesproken dat mensen die via een ‘inleenconstructie’, zoals een uitzendbureau of detachering, aan het werk gaan bij een reguliere werkgever ook meegeteld worden.

Als in 2016 niet genoeg nieuwe banen zijn gecreëerd volgt er een quotumheffing van €5000 per niet ingevulde arbeidsplaats. Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

De boetes zullen worden berekend door het UWV en ze zullen door de Belastingdienst aan de werkgever bekend worden gemaakt. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.