Nieuws/Financieel
873425
Financieel

Gemiste kans: mkb weet niet wat 'business angels' zijn

Van alle informele investeerders stopt 8 procent geld in bedrijven van onbekenden met een goed idee. Deze investeerders worden ook wel ‘business angels’ genoemd. Kijkend naar de vraagkant blijkt dat 76% van het Nederlandse mkb het fenomeen niet kent.

Van bedrijven in topsectoren is dit aandeel nog hoger: 86%. Een gemiste kans, want 'business angels' hebben bedrijven veel te bieden: naast een financieel netwerk bieden zij ondersteuning bij strategische vraagstukken en managementvraagstukken.

De bedrijven die van business angels gebruik maken waarderen hen dan ook met hoge cijfers: gemiddeld geven mkb-bedrijven hen een 8,5 en bedrijven in de topsectoren gemiddeld een 8,8.

Andere informele investeerders steken geld vaak in bedrijven van een familielid (60%). Met 26% komen vrienden  en buren op de tweede plaats.

Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van GEM-data en een enquête onder het MKB-beleidspanel (1.850 MKB-bedrijven) en het Topsectorenpanel (1.540 topsectorbedrijven).