Nieuws/Financieel
873664
Financieel

Inkomens land- en tuinbouw fors omlaag

De inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw zijn dit jaar met gemiddeld een vijfde teruggelopen. Dit komt vooral door prijsdalingen, blijkt uit woensdag gepubliceerde ramingen van het Landbouw Economisch Instituut (LEI Wageningen UR).

Ondernemers in de branche kregen dit jaar onder meer te maken met een boycot of importstop van hun producten door Rusland. Van veel agrarische producten zijn de prijzen mede daardoor gedaald.

Gemiddeld bedraagt het inkomen van boeren dit jaar ongeveer 35.000 euro, tegen 43.000 euro vorig jaar. Met name akkerbouwers, varkenshouders en fruittelers incasseren een forse inkomensterugval.

Maar het ging dit jaar niet met alle boeren slecht. Leghennenhouders zagen hun inkomen gemiddeld juist sterk toenemen, na een fors verlies vorig jaar. Zij profiteerden van lagere voerprijzen. Ook vleeskuikenhouders en bedrijven met melkgeiten boerden goed.

LTO Nederland noemt 2014 in een reactie „een matig jaar”. Maar de brancheorganisatie blijft optimistisch over de perspectieven van de agrarische sector op de langere termijn.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zullen de komende jaren wel meer rekening moeten houden met schommelende opbrengstprijzen en inkomens. De cijfers vertonen de laatste tijd grote golfbewegingen. Die hangen volgens LTO samen met heftige ontwikkelingen op internationale afzetmarkten en een reeks aanpassingen van het Europese landbouwbeleid. „Markten zijn minder stabiel en instrumenten om in de Europese Unie forse prijsdalingen in bijvoorbeeld de akkerbouw en melkveehouderij tegen te gaan, zijn er niet meer.”