Nieuws/Financieel
873917
Financieel

Nederland blij met EU-vangstquota 2015

De EU-lidstaten hebben dinsdagavond in Brussel na twee dagen onderhandelen een akkoord bereikt over de hoeveelheden vis die vissers komend jaar mogen binnenhalen. Nederlandse vissers mogen onder meer op eenzelfde hoeveelheid tong, rog en tarbot blijven vissen. Ook het aantal dagen dat gevist kan worden blijft gelijk.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is blij dat er voor het komende jaar goede en werkbare afspraken zijn gemaakt voor de vissers. „Ik ben blij met de bereikte resultaten. Vissers hebben brood op de plank nodig. Tegelijk moeten we blijven werken aan een rijker en duurzaam visbestand in onze wateren. Dit akkoord laat zien dat een combinatie van ecologie en economie goed mogelijk is”, aldus de staatssecretaris belast met visserij.

Nederland heeft er volgens Economische Zaken in Brussel met succes op aangedrongen de quota voor tong, rog, tarbot en griet, tongschar en witje, schar en bot en zilversmelt niet te verlagen maar op hetzelfde niveau te houden. De Europese Commissie had een verlaging voor ogen.