Nieuws/Financieel
874593
Financieel

Critici vrezen onnodig veel papierwerk

Malafide werkgevers keihard aangepakt

Met de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies verklaart minister Asscher (Sociale Zaken) de oorlog aan malafide werkgevers.

Maar er is ook weerstand. Critici vrezen dat de wet zal leiden tot onnodig veel papierwerk voor goedwillende ondernemers.

Asscher presenteerde zijn voorstellen gisteren. Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord dat het kabinet in het voorjaar van 2013 sloot met werkgevers en vakbonden. „Dit draagt bij aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt die we graag willen in Nederland. Iedereen die hier werkt, heeft recht op minimumloon en als er een cao is, het cao-loon”, aldus de PvdA bewindsman. „Met deze wet trekken we het net rond geboefte strakker aan.”

Bouwend Nederland pleit voor meer aanpassingen in de nieuwe wet. „Daarom zetten we ons in om administratieve lasten en bureaucratie voor bedrijven te verminderen en de uitvoerbaarheid van de wet te bevorderen. We dringen daarom aan op aanscherping van de concept-wettekst en de artikelsgewijze toelichting. Maar we gaan het wetsvoorstel eerst verder bestuderen”, aldus een woordvoerder.

De FNV is blij dat de ’ketenaansprakelijkheid’ er nu echt komt. „Met deze wet gaan werkgevers zich drie keer bedenken voordat ze in de fout gaan. De opdrachtgever krijgt een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen in de keten goed worden betaald, zoals afgesproken in de cao. Grote bedrijven of overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten kunnen zich nu niet langer verschuilen”, zegt voorzitter Ton Heerts.

Belangrijkste onderdeel uit Asschers plannen is dat niet alleen de werkgever (vaak een onderaannemer), maar ook de opdrachtgever verantwoordelijk wordt voor het betalen van het volledige loon. Onderbetaalde werknemers krijgen meer mogelijkheden om hun achterstallig loon op te eisen. Is dat niet bij hun eigen baas, dan kunnen zij een stap hogerop in de keten.

De wet is bedoeld om zogeheten schijnconstructies aan te pakken, die zijn opgezet om cao-regels te omzeilen. Zo worden (vaak buitenlandse) werknemers uitgebuit. Tegelijkertijd worden goedwillende Nederlandse ondernemers weggeconcurreerd omdat zij niet op kunnen tegen de lage prijzen.

Asscher scherpt de regels nog verder aan. Het minimumloon moet volledig worden uitbetaald. Nu gebeurt het nog vaak dat malafide onderaannemers zeer hoge ’onkostenvergoedingen’ of boetes inhouden op het loon. Ook mag loon niet langer contant worden uitbetaald. Dat blijkt fraudegevoelig en bovendien zijn misstanden door de Inspectie SZW zeer moeilijk te bewijzen.

De inspectiedienst gaat namen van gecontroleerde bedrijven bekendmaken. Werkgevers, vakbonden en de inspecteurs gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt. De Raad van State is in een advies op het wetsvoorstel kritisch, omdat de onderbetaalde werknemer er weinig mee zou opschieten. Bovendien is het volgens de Raad niet duidelijk hoe groot het probleem nu precies is.