Nieuws/Financieel
883994
Financieel

Kinderopvang in voortbestaan bedreigd

De kinderopvang in Nederland kan de problemen nauwelijks meer aan. Het kindertal in de opvang is sinds 2011 met 100.000 teruggelopen en de financiële positie van crèche-exploitanten is uitgehold. Dit blijkt uit een maandag te publiceren rapport van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

„We zijn aan het einde van onze mogelijkheden om de teruggang op te vangen”, zegt Mariëlle Rompa, voorzitter van de belangenvereniging, in het FD. Tot nu toe werd de neergang opgevangen door te teren op het eigen vermogen. Maar nu laat ook de rentabiliteit een verslechtering zien. Vorig jaar ging een recordaantal van 98 instellingen kopje-onder.

Vrijwel geen enkele instelling voldoet meer aan de minimumeisen van solvabiliteit en liquiditeit. Gemiddeld is het bedrijfsresultaat bijna 150.000 euro negatief.