Nieuws/Financieel
888934
Financieel

Delta Lloyd ziet af van Nederlandse overnames

Delta Lloyd ziet af van eventuele overnames op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Dat liet de verzekeraar donderdag weten bij de presentatie van zijn kwartaalresultaten.

De Nederlandse verzekeringsmarkt staat voor een flinke overnameslag, door de aangekondigde verkoop door de overheid van Vivat, de verzekeringsonderdelen van het genationaliseerde SNS Reaal. Daarnaast zal de eveneens genationaliseerde verzekeraar ASR op enig moment op de markt komen. Delta Lloyd verkiest naar eigen zeggen echter ,,autonome groei'' boven een actieve rol in de consolidatie van de markt.

,,We zijn tot de conclusie gekomen dat we het bedrijf van de concurrent niet nodig hebben om te kunnen groeien'', zei bestuursvoorzitter Niek Hoek tegen AFN. ,,Zonder overname lopen we minder risico, wat beter is voor onze klanten en onze aandeelhouders.''

Kapitaalpositie

De inkomsten uit premies van Delta Lloyd zakten vorig kwartaal met 17 procent tot 3 miljard euro. Dit kwam vooral door een afname van de premies bij het levensverzekeringsbedrijf, terwijl de premies uit schadeverzekeringen licht daalden door ,,een strikt acceptatiebeleid''. De inkomsten uit nieuwe verkopen namen met 2 procent af tot 324 miljoen euro.

De kapitaalpositie van Delta Lloyd staat onder druk door de lage rente. Hierdoor zakte de solvabiliteitsratio van de verzekeraar afgelopen kwartaal naar 196 procent, tegen 207 procent eind juni. Het bedrijf houdt vast aan het doel van een zogeheten IGD-ratio van meer dan 200 procent aan het einde van het jaar. In augustus voorspelde het bedrijf echter nog een een verdere groei met 1 à 2 procentpunt per maand.

Extreme rentedaling

Die voorspelling blijft overeind, liet Hoek weten. De daling van de solvabiliteit weet hij aan de ,,extreme rentedaling'' in het afgelopen kwartaal en baart hem geen zorgen. Hij benadrukte dat Delta Lloyd het eigen vermogen heeft laten groeien, ondanks de voorzieningen van 4,4 miljard euro die dit jaar al moesten worden getroffen vanwege de lage rente.

Het is volgens Hoek niet te zeggen of de rente de bodem heeft bereikt. ,,Maar de kans op een rentestijging is nu groter dan die op een rentedaling'', gaf hij wel aan. Bij een hogere rente kunnen de getroffen voorzieningen weer worden verkleind, met positieve gevolgen voor de kapitaalpositie van het bedrijf.

Aantrekkelijk

Hoek verwacht dat de nieuwe premies vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar zullen zorgen voor een stijging van de totale bruto premie-inkomsten.

Delta Lloyd gaf verder aan te streven naar een verlaging van de premie op het dividend in aandelen naar 2 procent bij het slotdividend over dit jaar. Die premie bedroeg tot nu toe 4 procent. De kleinere premie maakt het aantrekkelijker om te kiezen voor een uitkering in contanten.