Nieuws/Financieel
892418
Financieel

Afschaffen milieusubsidies is goed voor economie en het milieu

Een bont gezelschap van milieuactivisten, windlobyisten en windprofessoren is boos op het Centraal Planbureau (CPB). Begin deze maand stelde het CPB dat het bouwen van grote windmolenparken in zee de maatschappij meer kost dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. De schade wordt becijferd op ruim €5 miljard.

Het CPB zegt dat deze bouw ook nauwelijks milieuwinst oplevert; als gevolg van het huidige Europese handelssysteem blijft de C02-uitstoot namelijk gelijk, ondanks die extra windmolens. Los van deze pijnlijke conclusies zijn de afgelopen jaren al een waslijst aan bezwaren tegen windenergie op land en op zee naar voren gebracht.

Bovendien worden deze molens voor een groot deel gefinancierd op kosten van de belastingbetalers. Naar aanleiding van Kamervragen maakte minister Kamp vorig jaar bekend maakte dat er mogelijk €18 miljard aan overheidssubsidies wordt gestoken in windparken op zee.

€200 naar hogere energierekening

Dit gigantische bedrag wordt uitgesmeerd over vijftien jaar en leidt voor huishoudens in ons land tot een extra kosten post van rond de €200 per jaar in de vorm van een hogere energierekening. Deze heffing treft lagere inkomens harder dan hogere. Recent heeft de minister besloten tot goedkopere windparken waardoor dit bedrag rond de 3 miljard euro lager zal uitvallen.

Maar ook voor deze parken geldt dat ze op subsidies draaien, die bovendien in hoofdzaak terecht komen in de zakken van buitenlandse leveranciers en fabrikanten. Vorig jaar hebben wij de bezwaren tegen molens kort samengevat in een column in deze krant en geconcludeerd dat we moeten stoppen met de ‘oude technologie’ van windmolens die op kosten van belastingbetalers draaien. Een adequate  prijs berekenen voor CO2-uitstoot.

Heffing is beter dan emissiemarkt

De beste oplossing is door middel van een belasting .Een heffing werkt  beter dan een emissiemarkt,  is doelmatiger en minder vatbaar voor lobbies en subsidiezoekers.  Bovendien is het beprijzen van CO2 technologie-neutraal: het prikkelt de markt zelf de meest doelmatige manier te vinden om CO2-uitstoot te beperken.

Net als nu het CPB kregen we toen naar aanleiding van  onze column de windlobby over ons heen. Ten overvloede, we zijn in alle opzichten voorstander van duurzame energievoorzieningen, maar dan wel op een doelmatige en doeltreffende manier en niet gebaseerd op hobby’s. Wereldwijd, ook in Nederland moet vooral worden ingezet op de nieuwste technologie van zonne-energie (lichttechnologie) met vormen van geavanceerde opslagsystemen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van elektrisch vervoer.

Meer energiebesparing nodig

Daarnaast is het nodig dat in ons land echt werk wordt gemaakt van energiebesparingen in huizen, fabrieken en kantoren; dat levert bovendien veel extra banen op. De keuze voor zon wordt bevestigd door internationale studies die aangeven dat de komende decennia zonne-energie zal uitgroeien tot de belangrijkste stroombron in de wereld. Al de komende tien jaar zal in steeds meer landen zonne-energie zonder subsidie kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Dat kan versneld worden door de bestaande directe en indirecte subsidies waarvan fossiel profiteert af te schaffen.

Het subsidiesysteem schaadt de economie

Ook om een andere reden moeten we stoppen met inefficiënte klimaat- en milieusubsidies. Om die te kunnen uitgeven, moeten we burgers en bedrijven eerst zwaarder belasten. De praktijk laat zien dat dit rondpompen van geld, veel heffen en veel subsidies uitkeren, slecht uitpakt voor de economische groei. Een extra reden om daarmee te stoppen.

Het kabinet heeft geen energie-akkoord nodig voor een effectief klimaat en energiebeleid en het zal stil worden in de wereld van het milieu- en klimaatlobbyisme. Nederland schaft zo snel mogelijk alle directe en indirecte subsidies af, zowel voor fossiel als in het kader van het klimaat- en milieubeleid. Dat levert de schatkist vele miljarden. Via lastenverlaging kan daarmee extra koopkracht voor burgers worden gefinancierd; die verlaging stimuleert de econmische groei en werkgelegenheid.

De vervuiler betaalt

Daarnaast gaan we in ons land voor 100% de hoofdregel hanteren dat “de vervuiler betaalt”. Fossiel energieverbruik wordt belast met een koolstofbelasting en andere vormen van milieuvervuiling met andere heffingen. Deze belastingheffing is in alle opzichten veel effectiever dan het ingewikkelde, bureaucratische en peperdure energie-akkoord en leidt bovendien tot een extra duurzame economische groei.

Over het Europese handelssysteem voor CO2-emissierechten kunnen we kort zijn; de prullenbak in want het werkt niet. En het  is een naïeve gedachten dat het met welke reparaties dan ook ooit effectief zal worden. Al bij de invoering van dit systeem is er op gewezen dat de beste oplossing een Europese belasting op koolstof zou zijn.