Nieuws/Financieel
893719
Financieel

Hoe handel ik erfenis af?

Wanneer ik een aanzienlijke erfenis krijg met daarin een aandelenpakket, contanten en een huis, is het dan nodig om een accountant in de arm te nemen? Of zou ik dit ook zelf kunnen en mogen afhandelen? En hoe moet ik dit aanpakken? Het aandelenpakket verdelen over de andere erfgenamen of deze eerst verkopen en dan samen met de opbrengst van het huis verdelen? En hoe gaat het dan met de belasting? We zullen toch te allen tijde persoonlijk aangifte moeten doen of zijn er ook andere mogelijkheden? Alvast bedankt voor uw reactie. 

Dank voor uw vragen. U en de overige erfgenamen kunnen het beste onderling bespreken hoe de erfenis wordt afgehandeld. Wijst u een van de erfgenamen aan om de erfenis af te handelen of laat u dit liever aan een notaris over? Het hangt natuurlijk ook af van de inhoud van het testament, misschien is daarin een executeur aangewezen.

U mag een nalatenschap zelf afhandelen. Een accountant of notaris is dus niet verplicht. Maar zelfs als u het zelf gaat doen, kan het bij een ingewikkelde erfenis wel een goed idee zijn om een afspraak te maken met een notaris. U kunt dan altijd nog besluiten een deel van de afhandeling door de notaris te laten regelen of uit te besteden aan de accountant.

Uit uw email maak ik op dat er aandelen in beursgenoteerde bedrijven in de nalatenschap zitten. Aandelen verkopen is niet verplicht. Maar als alle erfgenamen ze willen verkopen, dan  beperkt een snelle verkoop wel het risico van waardedaling. U en de rest van de erfgenamen betalen namelijk erfbelasting over de waarde die de aandelen hadden op de dag van overlijden, eventuele waardestijging of daling daarna heeft dus geen gevolgen. Bij een flinke waardedaling van de aandelen kan dat vervelend uitpakken.

U heeft enige tijd (een maand of acht na het overlijden, de precieze datum staat op het aangiftebiljet) voor de aangifte binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Het is niet noodzakelijk dat ieder apart aangifte doet. Als alle erfgenamen daarmee akkoord gaan, kan er dus  één persoon worden aangewezen die in één keer de aangifte voor allen doet.