Nieuws/Financieel
893770
Financieel

Verwachte route voor AEX

De turbulentie op de aandelenvelden is groot, forse koersuitslagen zowel omhoog als omlaag, lange candles met grote sprieten, je ziet door de zwiepers bijna het Damrakbos niet meer. Waar gaan we heen? Goed om onze eigen AEX beursbarometer uit te lichten en de korte, langere en lange grafiek te bestuderen en de verwachte route uit te stippelen.

Hoog zwiepgehalte

De korte grafiek van de AEX behelst de dagchart met daarop afgebeeld de candles, de 55 SMA trendmeter, de 14 RSI spanningsmeter en de groene en rode steun- en weerstandlijnen. De kenners herkennen onmiddellijk mijn marktlens met zijn vaste componenten om marktfoto’s te kunnen maken.

Alle technische bevindingen op een rijtje levert het volgende op. Koersvorming onder een redelijk vlakke gemiddelde lijn, dus de trend is neerwaarts. Een duidelijk proces van lagere toppen en lagere bodems is er echter niet. De candles zijn over het algemeen vrij lang, hetgeen duidt op een hoge beweeglijkheid. Veelal zijn de sprieten boven en onder de body ook lang, die daarmee het hoge zwiepgehalte illustreren.

 

Onlangs is de AEX weggedrukt tot krap 367 aan toe. De RSI stond toen onder de groene OS-lijn, dus een opwaartse reactie kon niet uitblijven. Welnu, die kwam er ook. Witte candle en upcross van de RSI met de OS-lijn impliceren volgens mijn Dashboard Beleggen een zogenaamd Support Scenario, ofwel een opleving in de downtrend. De swingteller staat weer op +1, dus de sterke veerkracht van de bulls kan nog even aanhouden.

Lagere top

Op de daggrafiek is dus een opleving in de downtrend gaande. Om in te kunnen schatten tot hoever de stieren kunnen reiken, teken ik veelal de Fibonacci retracementgrenzen in, de rode stippellijnen op de chart. Gemeten over de recente top op krap 426 en de genoemde bodem op 367, is bijna de 50% Fibogrens op 396,50 gehaald. Nu wordt het spannend, want gaan de bulls door met hun herstelwerkzaamheden en willen ze de 4 weer terug op het bord? Of zijn ze klaar en wordt er dus een top gevormd om daarna de downtrend nieuw leven in te blazen? De kleur van de candle zal uitsluitsel geven. Wit impliceert een verder herstel richting de derde rode stippellijn op 403,50. Zwart duidt daarentegen op topvorming en zo mogelijk de terugkeer van de beren, want hun trend is nog niet ten einde.

Breakout beweging

De weekgrafiek van de AEX bekijk ik door dezelfde marktlens, maar dan een navigatieniveau hoger. Dus dezelfde trendmeter, spanningsmeter en swingteller, maar dan op weekbasis. Dan blijkt dat er een lastige, maar ook negatieve overgangsfase gangbaar is. Onlangs is de koers onder de sleepkabel (de 55 SMA lijn) gedoken, in combinatie met een negatieve stand op de swingteller. De eerste beweging in een mogelijke nieuwe downtrend, zo mag de felle daling tot 367 en net zo felle rebound tot krap 396,50 worden benoemd. Maar gaat er daadwerkelijk een dalende trend van start? Dat is nog niet te zeggen. Na een breakout volgt immers een pullback om de trendbreuk te valideren.

 

Welnu, de huidige weekcandle is wit, zelfs als Bullish Engulfing patroon op moment van schrijven, terwijl de RSI een upcross met de OS-lijn maakt. Kortom, de pullback is gestart en het is thans de vraag of er getopt gaat worden tegen de SMA lijn. Zo ja, dan gaat een middellange termijn downtrend van start en zal het jaar 2014 niet met een 4 eindigen. Als de pullback daarentegen mislukt, met andere woorden, de AEX wordt toch weer boven de sleepkabel getild, dan is de huidige beweging een slippertje van de stier geweest. Een duur slippertje voor veel Turbo beleggers, maar zij krijgen dan herkansingen aan de koopkant van het speelveld.

Lang is O.K.

Als we nog hoger gaan navigeren komen we uit op de maandgrafiek, die ik wederom met dezelfde marktlens bestudeer, maar dan met maandinstellingen, dat begrijpt u. U ziet direct dat de lange termijn trend opwaarts is, ondanks de turbulente koersdaling, zichtbaar gemaakt door een zwarte candle in combinatie met een swingteller op -1 en een RSI wegzakkend naar de 50-lijn. Mijn Dashboard geeft dan ook een correctiestand aan, ofwel een daling binnen de uptrend. De koers valt terug naar de onderkant van het dalingskanaal, waar ook de sleepkabel voor steun moet zorgen. De stieren veren in ieder geval rap op, dus de steunlijnen blijven vooralsnog intact. Maar er is wel een flinke deuk geslagen in de maandgrafiek. De index moet terugkeren boven de rode streep op krap 426 om de lange uptrend te kunnen vervolgen. Eerst maar eens bezien of er daadwerkelijk gebodemd gaat worden in het stijgingskanaal. Bij de eerstvolgende witte maandcandle is op dit timeframe de ergste kou uit de lucht.  

 

Stormschade

U heeft bemerkt dat er nogal verschil zit in de benoeming van de huidige AEX beweging, afhankelijk van het timeframe. De dagchart spreekt van een downtrend, de weekchart meldt een overgangsfase, terwijl de maandchart een correctie weerspiegelt. Het hangt dus af van de beleggingshorizon hoe u omgaat met de huidige turbulentie, de storm op het Damrak. Hou goed vast aan uw eigen meetlat en laat u niet verleiden om een andere lat te kiezen als u stormschade heeft geleden.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.