Nieuws/Financieel

Advieswijzigingen uitgelicht

Door redactie

Philips was vorige maand een veelbesproken aandeel, toch viel ArcelorMittal de meeste dubbele adviesverhogingen ten deel. Delta Lloyd, SBM, TNT en Unilever zijn de aandelen die in september een dubbele adviesverlaging voor hun kiezen kregen.

Analisten vergezellen hun aandelenopinies graag met koersdoelen. Ondubbelzinnige adviezen zoals kopen of verkopen moeten hierdoor nog meer tot de verbeelding van beleggers spreken. Dubbele advieswijzigingen waarbij het koersdoel en het beleggingsadvies in een adem in dezelfde richting worden aangepast, getuigen van convictie. De lijst voert naast dubbele advieswijzigingen ook initiële koopadviezen op. De aandelen zijn op alfabetische volgorde en chronologisch gerangschikt. Aegon Goldman Sachs verhoogde op dinsdag 23 september 2014 het advies voor Aegon van neutral naar buy en stelde en passant het koersdoel bij van 6,50 naar 8 euro. De analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn te spreken over de kaspositie en leverage. Ook houden zij rekening met een jaarlijkse aandeleninkoop van 500 miljoen euro per jaar vanaf 2016 tot en met 2018. Ahold SNS Securities kende de grootgrutter op woensdag 10 september een dubbele adviesverhoging toe. Het advies ging van reduceren naar houden en het koersdoel werd daarbij licht opwaarts herzien van 13 naar 13,25 euro. De dubbele adviesverhoging werd ingegeven door de sterkere dollar, de zwakke koersontwikkeling en de relatief aantrekkelijke waardering van de grootgutter. Arcadis Theodoor Gilissen Bankiers hervatte op woensdag 3 september de opvolging van het internationale ingenieursbureau. Arcadis wordt op aanbevolen gezet bij een koersdoel van 30,50 euro ondanks het feit dat er een kleine aandelenemissie van circa 90 miljoen aan komt om de overnames van Callison en Hyder te financieren. ArcelorMittal Bank of America-Merrill Lynch verhoogde op donderdag 18 september het advies van de staalproducent van neutral naar buy en stelde het koersdoel opwaarts bij van 13 naar 13,50 euro. De analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn van mening dat de staalprijzen uitgebodemd zijn en in het vierde kwartaal van het jaar zullen stijgen en zij vinden dat het aandeel ten opzichte van sectorgenoten ondergewaardeerd is. Barclays verhoogde het staalbedrijf al op 10 september van underweight naar overweight en ook het koersdoel ging (van 11) naar 13,50 euro. Volgens analisten van de Britse bank heeft het aandeel na vier zware jaren het dal gepasseerd. Credit Suisse verhoogde ArcelorMittal een dag eerder, te weten op dinsdag 9 september, van neutral naar outperform. Het koersdoel ging van 17 naar 18 dollar. De analisten van de Zwisterse bank verwachten dat de prestaties van het staalbedrijf zullen verbeteren eens het dieptepunt van de prijsdalingen voor ijzererts achter de rug zijn en de inkoopmanagersindices zullen stijgen. Kepler Cheuvreux schroefde op maandag 8 september het advies van het staalbedrijf op van reduce naar buy en trok  bij die gelegenheid het koersdoel op van 10 naar 13 euro. De analist van de Franse bank verwacht dat het staalbedrijf zal profiteren van het herstel van de staalprijzen in Europa en de verbeterende marktomstandigheden in de regio. Ballast Nedam ING verzorgt sinds 8 september opnieuw de opvolging van het bouwbedrijf. Het advies luidt houden met een koersdoel van 4 euro. Volgens analisten van de Nederlandse bank boekte Ballast Nedam een indrukwekkende vooruitgang met het financieel op orde krijgen van de onderneming, maar het project aan de A15 blijft als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het bouwbedrijf hangen. Boskalis ABN Amro verlaagde de baggeraar op 3 september van kopen naar houden, maar verhoogde het koersdoel nipt van 44,50 naar 45 euro. De analisten van de bank stellen dat Boskalis in de eerste helft van de jaar veel beter presteerde dan verwacht, maar ze denken ook te weten dat onder de huidige marktomstandigheden het orderboek er kwetsbaar uitziet. Delta Lloyd JPMorgan legde op maandag 1 september een dubbele adviesverlaging op. Het advies ging van overweight naar neutral en het koersdoel van 21,99 naar 20,68 euro. Het is niet zozeer dat de analisten van de Amerikaanse zakenbank zich laatdunkend uitlaten over de verzekeraar, maar zij zijn ervan overtuigd dat aandelen van Aegon en NN Group voor beleggers een betere keuze zijn, Euronext ING gaf het beursbedrijf op 1 september een initieel koopadvies met koersdoel 23 euro. Euronext kan volgens de bank profiteren van een opleving van de effectenhandel en nieuwe beursgangen. Daarnaast stijgt de winstmarge van Euronext, mits de kostenbesparingen die het beursbedrijf wil realiseren daadwerkelijk worden doorgevoerd. Gemalto Rabobank verhoogde op 10 september het advies van hold naar buy en het koersdoel van 77 naar 84 euro. De analisten van de Nederlandse bank zien tal van groeimogelijkheden voor het Franse softwarebedrijf, mede door de lancering van de iPhone 6. ING Groep Barclays verhoogde op vrijdag 5 september het advies van equalweight naar overweight en het koersdoel van 11,50 naar 13 euro. Het aandeel ING wordt een zogenaamde top pick van Barclays. De Britse bank is van mening dat ING na de afsplitsting van NN versneld zijn staatssteun zal terugbetalen en eerder dan algemeen verwacht in 2015  dividend gaat uitkeren. Kepler Cheuvreux gaf de bank twee dagen eerder een dubbele adviesverhoging, die inmiddels echter al achterhaald is. Het advies ging van reduce naar buy en het koersdoel werd opgetrokken van 10 naar 11,80 euro. Om een lang verhaal kort te maken, op maandag 22 september bereikte het aandeel het koersdoel en werd het advies verlaagd naar hold. KPN Goldman Sachs hervatte op 9 september de opvolging van het telecombedrijf. De Amerikaanse bank plakt een houdadvies op KPN met een koersdoel van 3 euro niettegenstaande het feit dat de analisten de mening toegedaan zijn dat KPN op dit moment 2,30 euro per aandeel waard is. Nationale Nederlanden KBC Securities verzorgt sinds vrijdag 26 september de opvolging van de verzekeraar met  een koopaanbeveling en een koersdoel van 27 euro. De Belgische bank prijst de kapitaalbuffers van NN en voorspelt dat het bedrijf in de komende jaren een groot deel van de kasstroom zal uitkeren aan zijn aandeelhouders. Goldman Sachs plakte op woensdag 17 september een intieel koopadvies op NN met koersdoel 26 euro. Ook de analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten dat de verzekeraar in de toekomst zijn aandeelhouders zal verblijden met dividenduitkeringen, ondanks de boetes en claims met betrekking tot de verkoop van zogenoemde woekerpolissen. OCI JPMorgan verhoogde op 3 september het advies van neutral naar overweight, maar verlaagde en passent het koersdoel van 36,90 naar 35 euro. Volgens de Amerikaaanse bank zijn bij OCI de tegenvallers ingeprijsd en kan de onderneming profiteren van onder meer de lagere prijzen voor energie en de hogere marges bij de bouw. Philips ING verhoogde op maandag 29 september het advies van hold naar buy en het koersdoel van 25 naar 29 euro vanwege de aangekondigde opsplitsing van het bedrijf. Morgan Stanley deed hetzelfde de vrijdag ervoor, meer bepaald op 26 september, maar dan wel met een licht hoger koersdoel. Het advies ging van equalweight naar overweight en het koersdoel van 25 naar 32,40 euro. Randstad Citi Research verhoogde op 18 september het advies van sell naar neutral en verhoogde daarbij het koersdoel van het uitzendbedrijf van 35 naar 38 euro. Randstad is dit jaar volgens analisten van de Amerikaanse bank vooralsnog de slechtst presterende Europese uitzender op de beurs, maar dat zal binnenkort veranderen. De maatregelen die de uitzender doorvoert zullen hun vruchten afwerpen en er is zicht op hogere subsidies in Frankrijk. Royal Dutch Shell Bernstein verhoogde op dinsdag 30 september het advies van marketperform naar outperform en stelde daarbij het koersdoel opwaarts bij van 28 naar 33,50 euro. Twee jaar lang waren de analisten van de Amerikaanse bank sceptisch, maar nu denken zij dat het tij gekeerd is. De kans op tegenvallers bij Upstream America is nu klein en de recente koersdruk vormt een mooi instapmoment. Goldman Sachs haalde begin vorige maand, te weten op 1 september, Shell van de kooplijst. Het advies werd verlaagd van buy naar neutral, doch het koersdoel werd opwaarts bijgesteld van 31 naar 33 euro. Volgens de analisten van de roemruchte Amerikaanse zakenbank deed de koers van de oliereus het in de afgelopen anderhalf jaar beter dan de sector en de verbeterde kapitaaldiscipline onder leiding van de nieuwe bestuursvoorzitter zijn inmiddels redelijk ingeprijsd. SBM Offshore Bank of America-Merrill Lynch downgrade op maandag 22 september het advies van neutral naar underperform en paste bij die gelegenheid het koersdoel neerwaarts aan van 12 naar 10 euro. Aanleiding van de dubbele adviesverlaging is het feit dat de beleggersdag van de oliedienstverlener geen positieve aanjagers opleverde. Ten Cate Kepler Cheuvreux plakte op dinsdag 16 september een initieel koopadvies met koersdoel van 26 euro op het textielbedrijf. Na twee uitdagende jaren boekt Ten Cate weer omzetgroei wat op zijn beurt ten goede komt van zowel de winstgevendheid als het rendement op geïnvesteerd vermogen. TNT Express UBS verlaagde op 29 september het advies van buy naar neutral en het koersdoel van 8,30 naar 5,20 euro. De Zwitserse bank stelt dat TNT Express meer moet investeren in zijn activiteiten en het feit dat het bedrijf zijn guidance voor volgend jaar loslaat, schept weinig vertrouwen. TomTom Rabobank beloonden de producent van navigatietoestellen op 8 september met een dubbele adviesverhoging. Het advies voor TomTom ging van hold naar buy en het koersdoel van 6 naar 7,40 euro. De analisten van Rabobank voorspellen dat de autonome groei bij TomTom Telematics in 2018 zal resulteren in een verdubbeling van het bedrijfsresultaat vergeleken met 2013. En de groei kan versterkt worden als TomTom de vrije kasstroom gebruikt om op overnamepad te gaan. Unilever Jefferies verlaagde op woensdag 24 september het advies van hold naar underperform en stelde bij die gelegenheid het koersdoel neerwaarts bij van 29 naar 26,60 euro. Op zich is Unilever een mooi bedrijf, maar de analisten van de Amerikaanse bank stellen dat het aandeel tegenover sectorgenoten niet meer goedkoop is. VastNed Retail ABN Amro verhoogde op donderdag 11 september het advies van het vastgoedbedrijf van verkopen naar kopen en stelde daarbij het koersdoel met 8 euro opwaarts bij van 33 naar 41 euro. De marktcondities op de Nederlandse retailmarkt worden almaar minder slecht. De stabielere consumentenbestedingen pakken ook positief uit voor vastgoedbedrijven en dus ook VastNed Retail. Wolters Kluwer ING verhoogde op 8 september het advies voor de uitgever van hold naar buy en het schroefde tegelijk het koersdoel op van 22 naar 24 euro. Al zijn de inkomsten uit print-activiteiten afgenomen, per saldo verbeterde de portfolio. Ook is er opnieuw sprake van organische omzetgroei en vanaf 2015 bestaat de mogelijkheid van een aanzienlijke inkoopprogramma van eigen aandelen. ABN Amro hervatte op dinsdag 2 september de opvolging van Wolters Kluwer met buy en koersdoel van 24,50 euro. Volgens de analisten van de bank compenseren de groeisegmenten de krimp in print en cyclische producten waardoor de uitgever zijn organische groei verder kan uitbouwen. Toelichting De Engelstalige begrippen accumulate, outperform(er) en overweight worden geïnterpreteerd als kopen; equalweight, in-line en neutral als houden; reduce, underperform(er) en underweight als verkopen. @ Ivan