Nieuws/Financieel
906986
Financieel

‘Rente in VS eerder omhoog dan gedacht’

Ja, de Amerikaanse rente zal stijgen. En ja, er zijn halverwege september voldoende goede redenen om te denken dat de Federal Reserve (Fed) de trekker van het rentewapen eerder overhaalt dan gedacht: de arbeidsmarkt blijft zich verbeteren, en de eerste tekenen van inflatie dienen zich aan.

Dat kan voldoende aanleiding zijn voor de Fed om de rente te verhogen op een tijdstip dat het gros van de markt daarop (nog) niet rekent, stelt obligatiestrateeg Rick Rieder van vermogensbeheerder BlackRock. Volgens hem moeten beleggers zich niet blindstaren op het teleurstellende Amerikaanse banencijfer in augustus 2014 omdat de zomer altijd een vertekend beeld geeft, en het cijfer vaak achteraf opwaarts wordt bijgesteld. Zo stelden van de laatste 18 arbeidsmarktcijfers in augustus er 14 teleur, en werden er 12 van de 14 opwaarts bijgesteld.

Het voortschrijdende gemiddelde over de afgelopen drie, zes en twaalf maanden laat zien dat het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten gelijke tred houdt met die in voortgaande perioden van economische expansie. Ook andere arbeidsmarktindicatoren laten verbetering zien. De werkloosheid is flink gedaald, het aantal aanvragen voor een uitkering bevindt zich op het niveau van voor de crisis, net als de favoriete indicator van Fed-voorzitter Janet Yellen: het JOLTS-rapport.

Yellen-Index

Het vastrentende team van vermogensbeheerder BlackRock stelt uit diverse arbeidsmarktcijfers de zogeheten ‘Yellen-Index’ samen, die ontwikkelingen in de afgelopen elf jaar analyseert. Deze index bevindt zich op een niveau dat voor het laatst is waargenomen medio 2008. Rieder deelt de zorgen van analisten over de lage arbeidsparticipatie door Amerikanen evenmin. “Die is grotendeels het gevolg van structurele en demografische factoren, en wordt niet beïnvloed door monetair beleid.”

Doordat de Amerikaanse arbeidsmarkt aantrekt, stijgen de lonen weer en dat dikt de inflatie aan. Het gaat vooral om beloningen voor specialistische arbeid, maar in minder mate wordt ook het loonzakje van werknemers die geen leiding geven of productiewerk verrichten beter gevuld. Behalve lonen zijn prijzen voor producenten en consumenten hoger dan begin dit jaar, volgens Rieder alle belangrijke signalen dat de Fed mogelijk eerder handelt dan verwacht.

Nulrentebeleid

Een derde reden waarom het Amerikaanse stelsel van centrale banken mogelijk eerder overgaat tot een renteingreep is dat het langdurige nulrentebeleid de economie en werkgelegenheid schaadt. Bijvoorbeeld omdat oudere werknemers hun pensioen uitstellen bij gebrek aan inkomsten voor de oude dag, of omdat bedrijven investeringen en werving van personeel uitstellen. “De Fed streeft naar volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit. Gekeken naar hoe beide factoren zich ontwikkelen, kan weleens eerder tot een renteingreep worden overgegaan dan verwacht,” besluit Rieder.