Nieuws/Financieel
911909
Financieel

Verlies voor lege beurshuls Lavide

Lavide, het voormalige Qurius, heeft vorig jaar een verlies geleden van 483.000 euro. Dat maakte de lege beurshuls donderdag bekend. In de tweede helft van het jaar was echter sprake van een klein positief resultaat, door het minimaliseren van de kostenstructuur en een koerswinst op de aandelen Prodware.

De onderneming zonder activiteiten had ultimo 2013 een eigen vermogen van 122.000 euro. Dat bestaat voornamelijk uit aandelen Prodware en een ,,beperkte'' kaspositie.

Lavide zal de komende tijd de opties voor het fonds blijven onderzoeken. Overigens kan het bedrijf op dit moment ,,nog geen betrouwbare inschatting'' maken inzake de omvang van een schadevergoeding voor de Mieger-zaak. Deze potentiële vordering is dan ook niet meegenomen op de balans.

Voorganger

Mieger heeft in 2005 haar onderneming verkocht aan Magnus, de voorganger van Qurius. Bij de koop was een zogenoemde earn-out-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen B in Magnus (hetgeen gelijk is aan 7.000 aandelen B in Lavide) overeengekomen. Over de earn-out regeling is een geschil ontstaan.

Nadat Lavide Holding aanvankelijk door twee afzonderlijke rechters in het gelijk was gesteld, heeft het Hof in een tussenarrest van 3 september 2013 onverwacht gesteld dat Lavide voor de overname in 2005 alsnog de earn-out aan Mieger moet voldoen, inclusief een recht op schadevergoeding.

,,Een verdere rechtsgang zal een beroep doen op de beperkte financiële middelen van Lavide en kan de mogelijkheden voor het op korte termijn realiseren van een omgekeerde overname sterk beperken'', zo waarschuwde Lavide donderdag.