Nieuws/Financieel
911999
Financieel

Argentinië neemt omstreden schuldenwet aan

Het Argentijnse Congres heeft donderdag ingestemd met een omstreden wet die het mogelijk maakt om leningen die onder Amerikaans recht vallen, om te zetten in obligaties onder Argentijns recht. Op die manier wil het land een uitspraak van een Amerikaanse rechter, die de financiële mogelijkheden van het land beperkt, omzeilen.

Argentinië kwam eind juli voor de tweede keer deze eeuw als wanbetaler te boek te staan. Het land kon schuldeisers op dat moment niet betalen, vanwege een slepend conflict met houders van obligaties waarop het land jaren geleden al verzaakte. Een Amerikaanse rechter bepaalde dat Argentinië houders van geherstructureerde leningen pas mag betalen als ook aan de eisen van de dwarsliggende schuldeisers wordt voldaan. Die leningen vallen onder Amerikaans recht.

Die bepaling wil Argentinië nu omzeilen door de 'Amerikaanse' obligaties om te zetten in leningen onder Argentijns recht. Daarmee zou de zeggenschap van de Amerikaanse rechter over de leningen verdwijnen.

Argentinië

Het is nog de vraag of de nu aangenomen wet veel zal veranderen aan de financiële problemen van Argentinië. De bij de zaak betrokken Amerikaanse rechter heeft de Argentijnse wet al onrechtmatig verklaard, omdat het voorstel voorbijgaat aan de door hem geëiste gelijke behandeling van alle schuldeisers.

Volgens deskundigen gaat het vooral om een symbolische daad, waarmee Argentinië wil laten zien dat het zijn best doet om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Ze verwachten niet dat veel schuldeisers zullen ingaan op het aanbod om hun obligaties in te wisselen.