Financieel/Geld
917162788
Geld

’Verzekerde schat eigen kennis zorgpolis hoog in’

Niet iedereen weet veel over zijn eigen zorgverzekering.

Niet iedereen weet veel over zijn eigen zorgverzekering.

Amsterdam - Het merendeel van de Nederlandse verzekerden denkt genoeg kennis in huis te hebben om de juiste zorgverzekering te kiezen. Veel minder zeker zijn we over onze kennis over bijbetaling bij geneesmiddelen op recept. Ook waar we moeten aankloppen als de verzekeraar niet betaalt of bij betalingsproblemen van de zorgpremie, is onduidelijk.

Niet iedereen weet veel over zijn eigen zorgverzekering.

Niet iedereen weet veel over zijn eigen zorgverzekering.

Toch vertrouwt het merendeel op de eigen vaardigheden bij het kiezen en gebruiken van de zorgverzekering, blijkt uit onderzoek onder het consumentenpanel van zorginstituut Nivel.

Van zorgverzekerden wordt verwacht dat zij jaarlijks een weloverwogen keuze maken of ze bij hun huidige zorgverzekeraar blijven of overstappen. Voor dit jaar konden verzekerden kiezen uit 55 basispolissen, nog los van het woud aan aanvullende verzekeringen.

Verschillen in verzekeringen

Dit jaar wisselde 6,5% van zorgverzekeraar, opnieuw minder dan de afgelopen jaren. De meeste verzekerden (63%) denken dat ze er ’redelijk’ of ’heel waarschijnlijk’ in slagen om erachter te komen wat de verschillen zijn tussen zorgverzekeringen.

Ruim driekwart van de ondervraagde verzekerden geeft aan redelijk of heel zeker te zijn dat ze de begrippen en termen over zorgverzekeringen begrijpen (77%), dat ze de benodigde informatie kunnen vinden om een zorgverzekering te kiezen (78%), en dat ze een zorgverzekering kiezen die bij hun past (75%).

Ook denken zeven op de tien verzekerden redelijk tot heel zeker te kunnen inschatten hoeveel ze het komende jaar zelf moeten betalen voor hun zorg (69%).

Bijbetaling

Twee derde van de zorgverzekerden geeft aan niet of nauwelijks te weten wat te doen als de zorgverzekeraar weigert te betalen voor zorg die volgens hen wordt vergoed. Eenzelfde aantal verzekerden zegt niet of nauwelijks op de hoogte te zijn waar ze kunnen aankloppen als ze de premie voor de zorgverzekering niet kunnen betalen.

Minder zeker zijn de ondervraagde verzekerden ook over de bijbetaling voor medicijnen. Ruim de helft (57%) zegt dit ’helemaal niet’ of ’een beetje waarschijnlijk’ zelf te kunnen achterhalen. Over eigen kosten voor een bezoek aan de spoedeisende hulp of een medisch specialist tast de helft in het duister.

Opleiding speelt een rol bij het inschatten van de eigen vaardigheden, constateert Nivel. Verzekerden met een laag opleidingsniveau schatten hun zorgverzekeringsvaardigheden lager in dan verzekerden met een middelbaar of hoog opleidingsniveau.

safe-and-fast iconVeilig betalen
box icon14 dagen bedenktijd
safe-and-fast iconVeilig betalen
box icon14 dagen bedenktijd