Nieuws/Financieel
919684
Financieel

Zeven gouden regels om slimmer te beleggen

Door de beweeglijkheid van de financiële markten voelt beleggen soms intenser dan een ritje in de Python. Met onderstaande gouden regels blijven beleggers op koers in onzekere tijden. Om op een tegeltje te schrijven en thuis aan de muur te hangen.

Reageer niet te sterk op volatiliteit

Beleggers zijn eerder geneigd in te stappen als de markt stijgt omdat ze rendement najagen. In een dalende markt drukken zij eerder op de verkoopknop. Concreet betekent dat dat beleggers vaak op het hoogtepunt kopen en op het dieptepunt verkopen. Dit is geen pleidooi om de markt beter te timen – niets zo moeilijk als dat – maar een ontnuchterend inkijkje in het brein van beleggers die niet thuis geven als de aantrekkelijkste beleggingskansen zich aandienen. De les die hieruit getrokken kan worden, is om niet overdreven te reageren op volatiliteit. De afgelopen vier decennia zijn markten soms in zeer rap tempo gedaald - denk aan de kredietcrisis of dotcomzeepbel – maar altijd volgde op zeker moment herstel.

De markt beweegt vaker langer omhoog dan omlaag

Opgaande periodes - bullmarkten – houden vaak langer aan dan dalende periodes – bearmarkten -, concludeert de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock na bestudering van 11 bullmarkten de afgelopen 40 jaar. Als de markt zich herstelde, hield het  positieve effect bovendien tenminste 2 jaar aan. Het is om die reden belangrijk om ook in mindere tijden belegd te blijven omdat de markt zich lastig laat timen en beleggers die veelvuldig handelen uit rendementsoverwegingen dus meer kans hebben om het schip in te gaan dan extra rendement te maken. 

Mis geen kans, blijf belegd

Marktcycli zijn net mensen met goede en slechte dagen. Het komt vaak voor dat een paar zeer goede dagen een grote bijdrage leveren aan het rendement. Wie een ononderbroken periode belegd blijft, verzekert zich van die goede dagen ‘in’ de markt. Wie van 1 januari 1992 tot 30 december 2011 100.000 euro had belegd in de MSCI Europe Index en daarna televisie was gaan kijken, bezat 456.094 euro anno nu. Wie de vijf beste dagen gemist zou hebben, had op dezelfde einddatum liefst 168.691 euro minder rendement behaald!

Ondanks volatiliteit zijn de markten op lange termijn gestegen

Beleggers die regelmatig een blik werpen op hun portefeuille weten dat financiële markten snel en heftig kunnen bewegen. Een Europees land dat de rente snel ziet oplopen, een belangrijke centrale bank die de monetaire verruiming besluit een halt toe te roepen; het zijn recente triggers geweest voor stevige beweeglijkheid – ook volatiliteit geheten -  die erg zenuwachtig kan maken. De tijd leert echter dat markten zich altijd weer herstellen en op lange termijn stijgen. Reageer dus niet te sterk op volatiliteit, zie ook de eerste gouden regel.

Spreiding verlaagt het risico en verhoogt het rendement

Onder bijna alle marktomstandigheden zijn er beleggingscategorieën die wel renderen. Daarom is beleggen in verschillende categorieën belangrijk. Met de juiste spreiding dalen risico’s en vertoont de waarde van de beleggingen hoogstwaarschijnlijk een stabieler verloop. Stel daarom altijd samen met een beleggingsadviseur een effectieve beleggingsmix en spreidingstrategie op, in overeenstemming met de financiële doelen voor de lange termijn.

Middeling kan het rendement op lange termijn vergroten

Voor ieder type belegging is het moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, om het juiste moment van in- en uitstappen te bepalen. Daarom kan periodiek beleggen gunstig uitpakken in plaats van een groot bedrag in één keer na de beurs te brengen. Wie maandelijks 500 euro in beleggingsfondsen steekt, kan over het hele jaar bekeken wellicht meer stukken kopen tegen een gemiddeld lagere koers dan bij een eenmalige inleg van 6.000 euro. Dat mechanisme heet kostenmiddeling, en komt omdat beleggers meer fondsen kopen als koersen hoog zijn en minder bij laagtij op de beurs (zie reageer niet te sterk op volatiliteit).

Herweeg regelmatig de beleggingsportefeuille

Het regelmatig herwegen van een beleggingsportefeuille leidt tot betere en stabielere resultaten. Bij herwegen wordt doorgaans kapitaal van goed renderende beleggingscategorieën overgeheveld naar categorieën die het minder goed hebben gedaan over de afgelopen periode. Dat is nodig omdat door positieve koersontwikkelingen sommige beleggingscategorieën meer gewicht krijgen dan andere. Hierdoor kan de portefeuille uit het lood gaan staan en deze sluit niet meer aan bij de beleggingsdoelen. Herweging zorgt ervoor dat de portefeuille gericht blijft op de financiële doelstellingen voor later.

 

Voor alle artikelen van BlackRock klik hier > >