Nieuws/Financieel
919697
Financieel

Minimum volatility neutraliseert dreigende volatiliteit

De lage volatiliteit op de aandelenmarkten is op termijn onhoudbaar. Met minimum volatility-ETF’s kunnen beleggers zich wapenen tegen de nieuwe beweeglijkheid die aanstaande is.

Vermogensbeheerder BlackRock noemt de lage volatiliteit, die de financiële markten kenmerkt een onhoudbare situatie. Nieuws dat normaal tot significante koersuitslagen zou leiden, wordt stoïcijns door beleggers ontvangen. Ondanks de Russische annexatie van de Krim, een coup in Thailand en de opmars van ISIS in Irak bevindt de belangrijkste graadmeter van volatiliteit, de VIX-index, zich ver onder zijn historische gemiddelde van 20 punten.

Volgens chef beleggingen Russ Koesterich van BlackRock is sprake van schijnrust. “Er is veel geluk nodig om de volatiliteit op het huidige lage niveau te houden,”  zegt hij. De financiële markten lijken de realiteit uit het oog te hebben verloren doordat de centrale banken op grote schaal geld in het systeem hebben gepompt. De rust staat ook haaks op de onzekerheid, die aandelenmarkten sinds de financiële crisis in zijn greep heeft. Volatiliteit wordt gevoed door vooral onzekerheid over macro-economische ontwikkelingen die groot is, bleek uit een onderzoek van YouGov en BlackRock onder 11.000 Europese particuliere beleggers. 65% noemde zichzelf risicomijdend en minder dan een vijfde was bereid om meer risico te nemen voor een hoger rendement.

Minimum Volatility ETF’s

Minimum Volatility ETF’s (indextrackers) zijn bij uitstek geschikt voor beleggers die toegang willen tot de aandelenmarkt, maar bezorgd zijn dat ze teveel risico zouden nemen. De Minimum Volatility ETF’s van iShares bestrijken vier belangrijke regio’s (Europa, VS, opkomende markten en wereldwijd), bij een lager beoogd risico omdat ze erop zijn gericht om de pieken en dalen van de aandelenmarkt af te vlakken. Ze bieden niet alleen de mogelijkheid om een meer defensieve portefeuille op te bouwen, die beter geharnast is tegen hogere volatiliteit, maar hebben ook het potentieel te profiteren van stijgingen van de aandelenmarkt, terwijl ze minder te lijden hebben van dalingen.

De indextrackers zijn te gebruiken als stootblok voor koersdalingen op korte termijn, maar evengoed  als bouwblokken voor het hart van de beleggingsportefeuille. Iedere portefeuille is tenslotte gebaat bij het terugschroeven van de risico’s, zonder verlies van rendement.

Minimum Volatility indices

Minimum volatility indices zijn bedacht om aandelenportefeuilles samen te stellen met een beperkte volatiliteit en voldoende spreiding, die ongeveer op dezelfde manier als hun moederindex reageren op koersbewegingen. Het proces gaat verder dan alleen de minst volatiele aandelen selecteren uit een index. Minimum Volatility ETF’s zijn ook voldoende gespreid, terwijl de blootstelling aan landen, sectoren en stijl  overeen komt met de moederindex, waarvan zij zijn afgeleid. De MSCI Europe Minimum Volatility Index heeft in grote lijnen dezelfde sector-, stijl- en landenverdeling als de MSCI Europe Index, maar legt sterk de nadruk op minder volatiele aandelen.

Niet alleen in beweeglijke beurstijden, maar ook in periodes van kalmte en economische voorspoed biedt minimum volatility voordelen. In de periode 2002 - 2012 hebben Minimum Volatility indices voor alle regio’s (Europa, VS, opkomende markten en wereldwijd) een lager risico en hoger rendement op jaarbasis laten zien in vergelijking met hun moederindices. Dat maakt Minimum Volatility ETF’s niet alleen geschikt als demper voor de hogere volatiliteit die op korte termijn wordt verwacht, maar ook als betrouwbare lange termijnbelegging bij wisselende marktomstandigheden.