Nieuws/Financieel
919698
Financieel

Met ETF’s het rentemonster kooien

De oplopende rente is een gevaar voor obligatiebeleggers, die vrezen voor waardeverlies. Drie tips om met indextrackers (ETF’s) het rentemonster te knechten voordat het uit zijn kooi breekt.

Veel beleggers bereiden zich voor op een mogelijk rentestijging, die in de Verenigde Staten volgens vermogensbeheerder BlackRock al in het eerste kwartaal van 2015 een feit kan zijn en mogelijk al eerder in het Verenigd Koninkrijk. De rente zal niet structureel snel stijgen maar normaliseren. Dat is slecht nieuws voor obligatiebeleggers omdat koersen – die tegengesteld aan de rente bewegen – de weg omlaag kiezen. Er zijn echter voldoende ETF’s voorradig, die beleggers in staat stellen om belegd te blijven in obligaties zonder de vrees dat een renteverhoging alle waarde en inkomen zal opstoken. Wij zetten drie potentiele strategieën op een rij.

Tip 1: obligatie-ETF’s met (ultra)korte looptijden

Beleggers kunnen zich indekken door het gewogen gemiddelde van de looptijden van het mandje obligaties (duratie) waarin zij beleggen terug te brengen. Obligaties met een lange looptijd bieden veelal een hogere coupon, maar de koers wordt in de regel harder geraakt als de rente oploopt. Het rendement dat beleggers inleveren op schuldpapier met (ultra)korte looptijden wordt uitgeruild voor een borgstelling tegen eventueel koersverlies. Als de rente 1% zou stijgen dan dalen deze ETF’s circa 1,9% in waarde. In het geval van een obligatie met een duratie van vijf jaar zorgt dezelfde rentestijging tot 5% waardeverlies. De iShares Euro Government Bond 1-3 ETF biedt blootstelling aan staatsobligaties van eurozonelanden met looptijden van één tot drie jaar. De iShares $ Treasury Bond 1-3yr ETF volgt een mandje Amerikaans schatkistpapier met looptijden van 1,25 tot 3,25 jaar.  

Tip 2: obligatie-ETF’s met een rentehedge

Deze indextrackers beleggen in kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties, gedenomineerd in harde valuta als euro's, dollars en sterling en voorzien van het stempel investment grade. Een stijging van de rente wordt niet of nauwelijks wordt gevoeld omdat er bedrijfsobligaties worden gekocht en naar rato van deze aankopen futures op of staatsobligaties worden verkocht. Met deze transacties wordt het risico dat een obligatie in waarde daalt als gevolg van een rentestijging uit de belegging gehaald. Voorbeelden van ETF’s met een rentehedge zijn de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged ETF, die de Amerikaanse markt voor investment grade obligaties volgt en de iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ETF voor Europese bedrijfsobligaties met rentehedge.

Tip 3: Maximale diversificatie

Obligatiebeleggers moeten de flexibiliteit kunnen opbrengen om te diversifiëren in een brede waaier aan beleggingen om zichzelf te beschermen tegen de oplopende rente. Dan betekent mogelijk kiezen voor een ander deel van de obligatiemarkt of voor obligaties uitgegeven door andere instellingen of landen. Beleggingen worden gespreid over investment grade obligaties, staatsobligaties en high yield obligaties en de volledige obligatiemarkt geldt als jachtveld, inclusief schuldpapier van opkomende markten. ETF’s komen bij deze strategie goed van pas omdat ze iedere uithoek van de obligatiemarkt bestrijken en spreiding bieden door met één transactie in tientallen tot meer dan duizend obligaties tegelijk te beleggen.