Nieuws/Financieel
922357
Financieel

'Negen woningcorporaties in gebreke'

Negen woningcorporaties zijn „in gebreke” gebleven bij de inlevering van verantwoordingsgegevens aan de toezichthouder op de sociale volkshuisvesting (CFV).

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft vier van deze corporaties een sanctie opgelegd. Deze vier hebben ondanks herhaalde verzoeken de ontbrekende financiële informatie niet ingeleverd, aldus het CFV.

De sanctie houdt in dat deze corporaties geen nieuwe investeringen boven bepaalde bedragen in nieuwbouwprojecten mogen doen zonder toestemming van de toezichthouder. CFV zegt niet om welke corporaties het gaat, maar het betreft zowel grote corporaties met meer dan 20.000 wooneenheden, middelgrote als kleine corporaties (30 tot 5000 wooneenheden) die nalatig zijn.