Nieuws/Financieel
936184
Financieel

Volatiliteit is wel aantrekkelijk gewaardeerd

Volatiliteit is een beleggingscategorie die wèl aantrekkelijk is gewaardeerd. “Als op het politieke vlak een paar dingen fout gaan, kunnen markten nerveus worden en kan de volatiliteit zomaar een flinke sprong maken.”

Banken hebben de spaarrentes begin juli opnieuw verlaagd. Volgens de vergelijkingssite Geld.nl is de rente  op een vrij opneembare spaarrekening ging van gemiddeld 1,38 naar 1,35% gedaald. De daling is groter bij spaargeld dat voor langere tijd vaststaat, is de daling groter. Voor vijfjarige deposito's is de rente gezakt van 2,17 naar 2,10%.

Net als de spaarrente houdt de coupon van obligaties met lange looptijden in ontwikkelde landen maar net gelijke tred met de inflatie. Daarmee zijn aandelen zo’n beetje de enige beleggingscategorie in de eerste jaarhelft die fatsoenlijke rendementen hebben laten, maar de angst voor een correctie neemt na bijna zes jaar ruimhartig monetair beleid onder beleggers toe omdat de speurtocht naar rendement steeds wanhopige vormen aanneemt.

Volatiliteit

Toch is één beleggingscategorie nog altijd vriendelijk geprijsd: volatiliteit. De beweeglijkheid van beleggingen is door grote, institutionele beleggers als BlackRock in de afgelopen jaren erkend als een op zichzelf staande beleggingscategorie. De volatiliteit op de financiële markten is laag en bevindt zich op het niveau van 2006, begin 2007, toen de wereld nog niet van een kredietcrisis had gehoord. De ‘angstgraadmeter’ VIX-index die op het hoogtepunt van de financiële crisis een record aantikte van 89,53 punten is medio juli teruggevallen naar elf punten, iets meer dan de helft van het historisch gemiddelde. De index wordt door beleggers gebruikt als graadmeter van de volatiliteit, en geeft het niveau van de nervositeit van de Amerikaanse aandelenmarkten weer.

Niet alleen Amerikaanse aandelen, maar ook andere beleggingcategorieën en regio’s laten dezelfde lage volatiliteit zien. Dat komt omdat de volatiliteit grotendeels gedreven wordt door de zogeheten leencyclus. Door kwantitatieve verruiming zijn kredieten zowel goedkoop als breed beschikbaar. Het is momenteel eenvoudig en goedkoop om aan een lening te komen omdat de korte rente circa 0% bedraagt, de reële korte rente negatief is en de kassen van bedrijven goed zijn gevuld. Dat tonen de krappe spreads op high yield obligaties aan, die met 325 basispunten op het laagste punt in zeven jaar hebben bereikt. In het verleden was de correlatie tussen high yield spreads en volatiliteit op de aandelenmarkten circa 80%.

Ontspannen kredietmarkt

Koersen zouden echter beweeglijker moeten zijn dan nu het geval is. Ondanks de zeer ontspannen kredietmarkt zou de VIX-index op circa vijftien punten moeten staan en niet rond elf. Beleggers hebben bijvoorbeeld de kop in het zand gestoken voor geopolitieke risico’s, zoals de opmars van ISIS in Irak die de olieprijs de hoogte injoeg. Dat impliceert dat markten mogelijk te zelfgenoegzaam geworden zijn en te weinig ruimte laten voor teleurstellingen.

In haar outlook voor de tweede helft van het jaar stelt BlackRock dat beleggers de effecten van de monetaire verruiming hebben overschat en de gevolgen van het nulrente beleid in veel ontwikkelde landen hebben genegeerd. De normalisering van de rente in de Verenigde Staten en Engeland - of het vooruitzicht daarvan - zou de volatiliteit kunnen stuwen. Maar ook door andere oorzaken kunnen markten zich nerveus gaan gedragen. “Als bijvoorbeeld op het politieke vlak enkele dingen fout gaan, kan de volatiliteit zomaar een flinke sprong maken,” waarschuwde beleggingstrateeg Fons Lute van BlackRock eind juni tijdens een online seminar van BlackRock op dft.nl.

Opties

Zolang de rente laag blijft en bedrijfskassen uitpuilen, blijft de volatiliteit naar verwachting bungelen onder haar historische gemiddelde. Maar handhaving van het huidige lage niveau is onwaarschijnlijk. Beleggers die bescherming zoeken tegen plotsklapse nervositeit op de financiële markten kunnen overwegen om volatiliteit aan te schaffen. Anticiperen op een hogere beweeglijkheid van koersen kan met fondsen die beleggen in volatiliteitindices en andere strategieën. Ze bieden de mogelijkheid om de risico’s in de beleggingsportfolio terug te brengen en rendementen te verbeteren. Een andere veiligheidshelm bieden opties, zegt Lute. “Bij een lage volatiliteit en rente zijn optieprijzen vaak laag. Op die manier kunnen beleggers zich beschermen tegen koersschommelingen.”