Nieuws/Financieel
936210
Financieel

Uw technische spaarrekening

Als lange termijn spaarder is er weinig te verdienen, de rente staat immers heel laag. Ik heb een aantrekkelijke methode om op basis van mijn  AEX Markt Maandlens maandelijks te sparen als de beurs stijgt en te pauzeren als de beurs corrigeert. Kortom, als spaarder verdienen aan de swings in de AEX. Lijkt u dat wat? Lees dan verder.

Even een klein stukje achtergrondinformatie voor spaarders die niet beleggen, of beleggende spaarders die niets van technische analyse willen weten. Nee, nu niet meteen de column sluiten, even doorlezen alstublieft. Als lange termijn belegger is het veelal verstandig om in de richting van de hoofdtrend te beleggen. Dus als er sprake is van een tendens tot stijgen, dan koop je aandelen, die hou je vast en als het tij keert, dan verkoop je de aandelen, simpeler kan niet. Op deze manier geef je invulling aan de basis wetenschap van beleggen, te weten ‘Laag kopen en hoog verkopen’. Welnu, langere termijn beleggers willen wel op dieptepunten instappen, maar als de trend draait en er is slecht weer op komst, dan is ‘verkopen’ er niet bij. Dat is jammer, want daarmee loop je heel veel rendement mis.

 

Wanneer kopen en verkopen?

Makkelijk gezegd, aankopen doen in de richting van de trend. Maar hoe bepaal je dat? Je kunt naar een grafiek kijken en veelal achteraf constateren dat je op comfortabele lage niveaus aankopen had kunnen doen, maar daar hebben we niets aan. Je moet een objectief meetbare methodiek hebben om de momenten te bepalen waarop je aandelen aankoopt en weer verkoopt. De meest eenvoudige methodiek is gebruik te maken van een voortschrijdende gemiddelde lijn. Vele beleggers hanteren een 200 daags gemiddelde, er zijn er ook die met een 40 weeks gemiddelde lijn werken. Mijn voorkeur gaat uit naar een 55 SMA (Simpel Moving Average), die ik hanteer op elk timeframe, van intraday tot maandgrafiek. Ik laat alle franjes weg en meldt slechts de basis spelregel: koop wanneer de koers de SMA lijn opwaarts kruist en verkoop (ofwel stap uit) wanneer de koers de SMA neerwaarts kruist. Pas deze basisregel maar eens toe en u zult ontdekken dat in heel veel gevallen de richting juist is waarin u belegt. Voorgaande techniek behelst het in- en uitstappen in de markt als een 0-1 strategie, een ‘alles of niets’ benadering, je zit in de markt,of niet. Dit kan, maar het kan slimmer, namelijk steeds een beetje extra beleggen als het klimaat goed blijft en even aan de zijlijn wachten of zelfs afbouwen als de beurs corrigeert of in negatief vaarwater beweegt. Om hier invulling aan te geven heb ik mijn AEX Maand Marktlens ontwikkeld.

 

Upswings en DownswingsIk zal niet in detail treden wat betreft de exacte samenstelling van mijn Maand Marktlens, dat heb ik in eerdere columns gedaan, het gaat nu om het profiteren van upswings in de markt (juist, dan aankopen doen) en downswings, waarbij je als lange termijn belegger geen aankopen doet.

Voorts is het van belang om elke maand de keuze te maken “Doe ik een extra belegging” of “Blijf ik uit de markt”. Hiertoe zijn twee zaken van belang. Is er sprake van een upswing in een uptrend, of is er een upswing in een downtrend. Een upswing wordt door de Maand Marktlens weergegeven door een blauwe string getallen van 1 t/m 9. Een downswing wordt vertegenwoordigd door een rode string. Ik zal aan de hand van een aantal voorbeelden, op bijgaande grafiek, aangeduid met A t/m F,  een en ander verduidelijken. 

 

Steeds kopen in een upswing

Links op de grafiek bij letter A staat een prima upswing genoteerd, de 1-9 blauwe string. Goed, voor de nieuwsgierigen onder u, een upswing verschijnt in beeld als er negen maal aan de voorwaarde wordt voldaan ‘slotkoers is hoger dan slotkoers van 4 perioden terug’. Als dus +1 verschijnt, is de kans aannemelijk dat een nieuwe upswing begint. Als dit nu gebeurt boven de 55SMA lijn, de gemiddeldelijn weet u nog, dan is dat het eerste moment om aankopen te doen. Anders gezegd, je investeert een gedeelte van het uiteindelijk te investeren bedrag. Na een maand, vandaar ook Maand Marktlens, kijk je slechts en alleen of er +2 op de grafiek staat, ofwel de swing wordt vervolgd. U begrijpt het al, u doet weer een investering. Zo stop je elke maand een beetje geld in de markt naarmate de upswing zich verder ontwikkelt. In geval van voorbeeld A is er leuk gescoord, niet waar?

 

Niet kopen in een downswing

Voorbeeld B is een heel andere situatie. Er startte een downtrend en de swing -1 tot -9 gaf aan dat er sprake was van een sterke dalingstendens. Achteraf plegen we dit kredietcrisis te noemen. Als lange termijn belegger hanteer je de spelregel “Niet kopen in een downswing”, zeker niet als de swing onder de 55 SMA zich voordoet. Formeel gesproken moet ik zeggen dat in dergelijke situaties het beter is om portefeuilles  af te bouwen om vervolgens op lagere niveaus weer te gaan opbouwen. Maar goed, afbouwen of verkopen is uitermate lastig voor een langere termijn belegger, dus ik ben al lang tevreden als TA coach als er in situaties als voorbeeld B geen aankopen worden gedaan, begrijpt u?

 

Upswing in een downtrend

Een upswing in een uptrend is de beste situatie, kijk maar naar voorbeeld A, maar ook naar voorbeelden D, E en F. In alle gevallen kan er elke maand een specifiek bedrag geïnvesteerd worden naarmate de swingteller doortelt. In de maanden waarin er geen swinggetal staat, wordt er niet belegd. Maar wat moet je doen in geval van voorbeeld C, waar er sprake is van een upswing in een downtrend? Je belegt dan toch niet in de richting van de trend? Dat is correct, maar als je wilt profiteren van significante swings in de markt, zou je kunnen overwegen om in geval van upswing C met een kleiner maandelijks bedrag mee te doen. Zo pas je ook nog Money Management toe!.

 

En wat doet de spaarder met deze methodiek?

Terug naar de spaarder, die aan het rentefront niets verdient. Hij kan overwegen om op basis van de Maand Marktlens elke maand een specifiek bedrag te storten bij een beleggingsfonds dat de AEX als benchmark heeft. Met zogenaamde Index Trackers kun je profiteren en zelfs met Turbo’s met een hefboom van circa 1 kun je invulling geven aan AEX swingtrading, want dat doe je in feite,maar dan wel op een lange meetlat.

Voorgaand proza is bedoeld om lange termijn spaarders op het spoor te zetten van een aantrekkelijk alternatief waarmee geprofiteerd kan worden van het algemene beurssentiment. Het vraagt wat studie en een verdere uitwerking, maar met één mogelijke actie per maand is dat toch niet te veel gevraagd. Tot slot de opmerking dat in de eerste week van elke nieuwe maand een update van de AEX Maand Marktlens met bijbehorend commentaar te vinden is op mijn  TA pagina op www.rbs.nl/markets.

Succes met uw upswings!

 

 

 

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan The Royal Bank of Scotland(www.rbs.nl/markets).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.