937846
Financieel

Financiële positie ABP iets verbeterd

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in het tweede kwartaal iets verbeterd. De dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, bleef stabiel met een lichte stijging van 0,6 procentpunt tot 106,7 procent. Dat is 2,5 procentpunt boven het wettelijk vereiste minimum, aldus ABP donderdag bij de bekendmaking van zijn tweedekwartaalcijfers.

De hogere dekkingsgraad is vooral te danken aan goede rendementen op beleggingen, stelt ABP. Het beschikbaar vermogen steeg in het tweede kwartaal met 16 miljard euro tot 325 miljard euro. De grootste bijdrage kwam van de beleggingen in aandelen (6,7 miljard).

De waarde van de verplichtingen (alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren) steeg met 13 miljard tot 305 miljard euro. Dit kwam vooral door een dalende rente.

Redelijk stabiel

,,De dekkingsgraad van ABP heeft in het tweede kwartaal wat geschommeld, maar is per saldo redelijk stabiel gebleven'', concludeert vicevoorzitter José Meijer. ,,Dankzij een goed rendement hebben we het effect van de dalende rente, die de dekkingsgraad juist verlaagt, gecompenseerd. Dat is een goede zaak, maar nog geen reden tot juichen.''

Meijer wijst erop dat de dalende lijn in de rente in het komende kwartaal mogelijk doorzet. ,,We hopen dat effect, net als in dit kwartaal, met een goed rendement op de beleggingen goed te kunnen maken of zelfs de dekkingsgraad te kunnen verbeteren.''

ABP is met 2,8 miljoen deelnemers en 325 miljard euro aan vermogen het grootste pensioenfonds in Nederland.