Nieuws/Financieel
939751
Financieel

Indicatorles 1: de 55 SMA

In eerdere columns heb ik aandacht gevraagd voor een aantal grafieklessen, ofwel subjectief georiënteerde technische analyse tools om koersbewegingen te analyseren en te interpreteren. Er komen wellicht nog wat lesjes bij, maar ik wil thans graag starten met de eerste indicatorles. Waarom indicatoren gebruiken, welke soorten en maten zijn er en wat is hun praktische toegevoegde waarde? In deze column graag aandacht voor de 55 SMA als mijn trendmeter. Ik zal de 55 SMA op de AEX weekgrafiek ter illustratie bespreken.  

Indicatoren

In de gereedschapskist van de technische analist kom je grofweg drie typen indicatoren tegen, ofwel metertjes die je kunt inzetten om objectief te kunnen meten hoe het is gesteld met de technische conditie van de onderliggende titel. De eerste groep behelst de trendindicatoren, ofwel de richtingmeters, inclusief de richtinggevoeligheidsmeters (wat een woord zeg!). Mijn 55SMA behoort hier thuis. De tweede groep bestaat uit spanning- en sentimentmeters zoals mijn Dynamische RSI. De derde groep behelst de volume gerelateerde indicatoren, zoals de OBV indicator, die inzicht geven in kudde acties en activiteiten. Ik zal uit elke groep de bekendste indicatoren in deze serie bespreken.Waarom SMA?

De indicator die ik gebruik om inzicht te krijgen in trendrichting en trendsterkte is een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn, ofwel Simpel Moving Average (SMA). U weet ongetwijfeld dat er drie gangbare MA-lijnen zijn, te weten de Ongewogen lijn, de Gewogen lijn en de Exponentieel Gewogen lijn. Het voert thans te ver om alle verschillen uiteen te zetten. In de praktijk geven de lijnen verschillen in meer of minder valse signalen en meer of minder lagging, ofwel vertraging in de signalering van trendwijzigingen. Mijn voorkeur gaat uit naar minder valse signalen en meer lagging, omdat ik streef naar een acceptabele ‘feel-good-factor’. Anders gezegd, de koers moet redelijk overtuigend de weg bewandelen die de MA indiceert. De MA is de TomTom voor de koers. Om dan rustig en betrouwbaar door het financiële landschap te toeren heb ik mijn TomTom ingericht met een Simple Moving Average.Waarom 55?

De lengte van de gemiddeldelijn (de parameter) bepaalt in grote mate welke significante koersbewegingen gevolgd kunnen worden. Een korte parameter wordt gebruikt voor korte koersbewegingen, een lange parameter voor langere bewegingen. Het is maar net waar de voorkeur naar uitgaat. Ik gebruik steevast 55, omdat 55 een getal is uit de Fibonacci getallenreeks. Als deze getallen een ´magische´ waarde hebben, dan mag je ze mijns inziens ook gebruiken als parameters voor indicatoren. Uit visueel onderzoek blijkt dat 55 op meerdere timeframes goed de trend signaleert. Niet alleen op de 15 min. intraday chart (dan hebben we het over een 55 SMA op de 15 min. grafiek), maar ook op de daggrafiek (55 SMA over 55 dagen) en weekgrafiek (55 SMA over 55 weken). De 55  parameter is echt geen Holy Grail, maar voldoet prima als het gaat om de volgende signaleringen.Crossovers

De voortschrijdende gemiddeldelijn is er voor gemaakt om te filteren en daardoor letterlijk de grote lijn in het koersverloop zichtbaar te maken. De basisregel voor het bepalen van de richting van de trend is vrij eenvoudig. Een slotkoers onder de gemiddeldelijn indiceert de start van een dalende trend. Een slotkoers boven de sleepkabel indiceert de start van een uptrend. In mijn rol als TA coach noem ik het crossen van de koers met de sleepkabel de start van een stijgings- of dalingstendens. Een trendmatige beweging bestaat immers uit aantrekkende en wegzakkende koersen. Het gaat er om wat per saldo resteert, een uptrend of downtrend. Kortom, er zijn signalen met de 55 SMA, de crossovers, die de start van een trend indiceren, maar ook condities, die de trendstatus aangeven. Koersvorming boven de lijn behelst een uptrendstatus, koersvorming er onder betekent downtrend. Dynamische trendlijn

U kent ongetwijfeld de spelregels die gelden voor het tekenen van trendlijnen en trendkanaallijnen. Deze  lijnen lopen altijd recht. De sleepkabel is in feite een dynamische trendlijn die door het landschap kronkelt. Bij koersvorming onder de lijn is het aannemelijk te veronderstellen dat een opleving opdroogt tegen de gemiddelde lijn. Als de koers boven de gemiddelde lijn beweegt is er sprake van een uptrend en komt het vaak voor dat een kortstondige daling ofwel correctie wordt opgevangen door de sleepkabel. Kortom, niet alleen de richting, maar ook het einde van countertrendbewegingen wordt door de sleepkabel geïndiceerd.

Zo meteen extra opmerkingen hierover bij de bespreking van de AEX grafiek.Trendintensiteit

Er is een derde functie van de sleepkabel en wel het afgeven van een indicatie omtrent de sterkte van de trend, beter gezegd de trendintensiteit. Hoe krachtig is het proces van hogere toppen en hogere bodems, hoe sterk is de bereidheid om de ingeslagen richting vast te houden?  Maar ook, hoe slap is de trend, hoe beperkt is de richtinggevoeligheid?

Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt door de hellingshoek van de gemiddeldelijn. Hierbij geldt als basisregel dat hoe steiler de lijn loopt, hoe sterker de trend is. Omgekeerd geldt dat een vlakke of horizontaal verloop van de sleepkabel een trendloze marktperiode indiceert. De koers komt nauwelijks van zijn plaats, er is vrijwel geen richting waar te nemen. Anders gezegd, hoe vlakker de lijn gaat lopen, hoe groter de kans is dat de koers gaat voortbewegen in een trading range. Hoe steiler de lijn, hoe sterker het proces van hogere toppen en hogere bodems.The Trend is Your Friend

De hiervoor omschreven signaal- en statusfuncties van de gemiddeldelijn kunnen u uitstekend helpen om te beleggen in de richting van de trend. Dit laatste is altijd raadzaam, want de Trend is nog immer Your Friend, niet waar? Anders gezegd, kijk goed of de koers onder of boven de gemiddeldelijn beweegt en kies dan de juiste richting. Dan houdt de markt u aan het juiste lijntje. Hoe is dat thans gesteld met de AEX?

De weekgrafiek geeft aan dat er sprake is van een stijgende trendfase. Reeds in 2012 toen de AEX rond 310 noteerde, ging de uptrend van start. Ziet u de crossover staan? Daarna is een sterke serie hogere toppen en hogere bodems van start gegaan. Diverse corrigerende berentikken werden uitstekend opgevangen door de 55 SMA. In het huidige landschap zou de AEX zelfs terug kunnen vallen tot 390, zonder dat de trend breekt. De kudde gedraagt zich echter uiterst wispelturig tussen 409 steun en 419,50 weerstand, getuige de ‘zebra’ kenmerken bij de candles (wit en zwart wisselen elkaar af). Buiten deze kantelpunten is een nieuwe significante koersbeweging te verwachten. Een in de richting van de trend, toch?

 

 

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan The Royal Bank of Scotland(www.rbs.nl/markets).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.