Nieuws/Financieel
939911
Financieel

Fiscale informatie-uitwisseling met VS

Bij de Tweede Kamer is ter goedkeurig het wetsontwerp ingediend dat de uitwisseling van financiële gegevens met de Verenigde Staten regelt. Banken en andere financiële instellingen waar Amerikaanse burgers hun geld hebben gestald, moeten vanaf volgend jaar informatie over de tegoeden aan de Amerikaanse belastingdienst opgeven.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het met Amerika gesloten verdrag tot uitvoering van de FATCA, een wet die belastingontduiking door Amerikanen moet tegengaan.

Nederlandse banken kunnen de financiële rekeninggegevens aan de eigen overheid leveren die het weer met Amerika regelt. In principe zijn alle inkomsten die Amerikaanse staatsburgers waar ook ter wereld genieten, in de VS belast. Zo'n 7 miljoen Amerikanen werken overzee. 

De Amerikaanse fiscus hoopt ook achter de gegevens van brievenbus- en trustmaatschappijen te komen. De FATCA-verplichtingen zijn begin deze maand van kracht geworden. Anderzijds gaat de Amerikaanse fiscus ook over tot de verstrekking van gegevens van Nederlanders die in de VS een bankrekening hebben.