Nieuws/Financieel
940227
Financieel

Markt en A15 drukken zwaar op Ballast Nedam

Een nog kwakkelende bouwmarkt en stevige kostenoverschrijdingen rond het project A15 Maasvlakte-Vaanplein drukten in het afgelopen halfjaar zwaar op de resultaten van Ballast Nedam. De verliezen liepen hard op, zo bleek maandag bij de presentatie van de cijfers over de afgelopen 6 maanden. Het bouwbedrijf maakte verder bekend goed op weg te zijn bij de desinvestering van meerdere onderdelen. De verkoop moet in totaal circa 30 miljoen euro opbrengen.

Het nettoverlies van de onderneming kwam in de eerste helft van 2014 uit op 51 miljoen euro, van een verlies van 3 miljoen in de eerste helft van 2013 en een verlies van 41 miljoen euro over heel vorig jaar. Het operationeel resultaat (ebit) bedroeg een verlies van 45 miljoen euro, tegen een winst van 1 miljoen in de eerste maanden van vorig jaar. De omzet steeg van 486 miljoen euro vorig jaar tot 515 miljoen euro.

De kosten van het project rond de A15 lopen hard op. De overschrijdingen zijn recent vastgesteld op 217 miljoen euro. Dat levert voor Ballast, dat het project met een consortium uitvoert, een kostenpost op van 87 miljoen euro. Er is een geschillenprocedure met opdrachtgever Rijkswaterstaat gestart, maar de uitkomst daarvan kan nog geruime tijd op zich laten wachten.

Leergeld

De nieuwe topman Erik van der Noordaa benadrukte maandag dat het project uniek is in zijn complexiteit, het aantal stakeholders en technische moeilijkheden. ,,Het leergeld wordt door ons betaald'', aldus Van der Noordaa. Hij is er van overtuigd dat Ballast wel een deel van de kosten terug kan krijgen.

Daarnaast vielen ook de resultaten tegen bij het project A2 Maastricht. Ballast heeft hiervoor een voorziening van 14 miljoen genomen, vooruitlopend op een onderzoek. Verder nam de onderneming in de afgelopen maanden 15 miljoen euro aan herstructurerings- en reorganisatiekosten. Volgens Van der Noordaa zijn de projecten A2 en A15 absoluut niet met elkaar te vergelijken.

Verbetering

De orderportefeuille van Ballast Nedam bedroeg 1,2 miljard euro, tegen 1,5 miljard aan het einde van 2013. Er zijn in Nederland in het afgelopen halfjaar geen grote nieuwe projecten verworven, aldus de bouwer. Financieel bestuurder Peter van Zwieten zei dat als gevolg van de krimpende orderportefeuille de omzet in de komende tijd, met name in het Infrasegment, zal afnemen.

De aangekondigde claimemissie voor 30 miljoen euro vindt in het derde kwartaal plaats. De uitgifte is al volledig onderschreven door grotere aandeelhouders en enkele banken. Met de emissie wil Ballast een deel van zijn financiering voor de komende jaren veiligstellen. De solvabiliteit van het bedrijf ligt nu op 4 procent, terwijl de doelstelling op 20 procent ligt. De verbetering moet volgens Van Zwieten komen uit meer winstgevende projecten en de afsluiting van claims, zoals rond de A15.

In mineur

Als gevolg van de matige resultaten hebben kredietverzekeraar Euler Hermes en Atradius hun dekking op het bedrijf stopgezet. Dat heeft volgens Van der Noordaa gezorgd voor vragen, maar nog niet tot problemen met leveranciers.

De topbestuurder liet overigens weten dat de bouwmarkt volgens hem nog steeds flink in mineur is en dat er nog steeds sprake is van overcapaciteit. Op sommige terreinen zijn er lichtpuntjes, maar het is te vroeg om te spreken over een trend, stelde hij.