Nieuws/Financieel
941173
Financieel

Schuldaandelen de winnaar

De Europese renteverlaging is goed voor bedrijven met hoge schulden.

Het pakket aan renteverlagende maatregelen dat de Europese Centrale Bank heeft genomen, is positief voor bedrijven met relatief veel schulden. Hun rentelasten gaan er immers door omlaag. De maatregelen zijn ook gunstig voor bedrijven met een hoog dividendrendement, voor banken en voor aandelenmarkten in algemene zin, stelt Goldman Sachs. De aandelenkoersen van bedrijven met een hoge schuld hebben het sinds 2012 - toen de rentedaling inzette - beter gedaan dan de totale markt. Goldman Sachs verwacht een voortzetting van die ontwikkeling, nu de ECB nieuwe maatregelen heeft genomen om de rente te verlagen en de liquiditeit op de geld- en kapitaalmarkt te vergroten. De renteverlaging zal de zoektocht van beleggers naar aandelen met hoge dividendrendementen verder aanwakkeren. Vooral aandelen van de bedrijven die in staat zijn hun dividend te laten groeien, zullen in trek blijven. In principe pakken de maatregelen ook in het voordeel van de banken uit, omdat zij beter af zijn met hun financiering. Goldman Sachs adviseert daarom een overweging van banken in portefeuilles, te meer daar de waarderingen acceptabel zijn en de banken profiteren van de macro-economische verbeteringen. Van belang zijn nog wel de details van het beleid van de Europese Centrale Bank ten aanzien van de voorwaarden van de langetermijnleningen (LTRO's) die door de ECB aan de banken verstrekt worden. Goldman Sachs heeft een pakket samengesteld van aandelen van bedrijven met een relatief hoge schuld. Daarbij is onder meer gekeken naar de verhouding tussen nettoschuld en het eigen vermogen en naar de rentedekking: de verhouding bedrijfsresultaat/rentelasten. De bank verwacht op basis van het verleden, dat deze aandelen het beter zullen doen dan de markt als geheel. Onder de geselecteerde aandelen zitten BAM, Heineken, Vopak en KPN.