Financieel/Geld
944259
Geld

Hof: ’Aangifte niet controleren op eigen risico’

Wie zijn jaaropgaaf niet checkt voor de aangifte inkomstenbelasting, kan een vergoeding voor gemaakte kosten in de bezwaarprocedure mislopen. Niet controleren is voor eigen risico.

Dat oordeelt het Hof Den Haag in een zaak waarbij een vrouw bezwaar had gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting, die had de inspecteur opgelegd op basis van een door haar ingediende aangifte die vooraf was ingevuld door de Belastingdienst.

De aanslag die de vrouw ontving, bleek foutief. Tijdens de verwerking van de aangifte ontving de Belastingdienst een correctiebericht van een van de werkgevers van de vrouw waaruit bleek dat zij een hoger loon had genoten.

Naar aanleiding van de aanslag, tekende de vrouw bezwaar aan. Daarin meende zij recht te hebben op uitbetaling van heffingskorting en een vergoeding voor de kosten die ze had gemaakt voor rechtsbijstand in de bezwaarprocedure. Dat laatste omdat de foutieve aanslag aan de inspecteur te wijten zou zijn.

Het Hof gaat mee in de uitspraak van de rechtbank, daarin wordt gesteld dat de foutieve aanslag niet aan de inspecteur te wijten is. De gegevens van het correctiebericht kwamen te laat om nog in de aanslag te verwerken. Daarbij had de foutieve aanslag voorkomen kunnen worden als de vrouw haar jaaropgaaf had gecontroleerd voordat ze de aangifte indiende, bijvoorbeeld met bankafschriften.

De vrouw had ervoor gekozen de vooraf ingevulde aangifte helemaal niet te controleren, dat komt voor haar risico, oordeelt het Hof.

De vrouw krijgt daarom geen vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand. Naar aanleiding van haar bezwaar, paste de belastinginspecteur wel het belastbaar inkomen en de heffingskorting aan, zo kreeg zij €152 terug.