Nieuws/Financieel
944490088
Financieel

’Het is een dubbele emotie: we zijn blij, maar het is nog niet opgelost’

Ook ABP, grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt pensioenen

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt voor het eerst in jaren de pensioenen weer iets. Net als andere fondsen is het ambtenarenpensioenfonds er de laatste tijd een stuk beter voor komen te staan. Volgens ABP is de stap daarbij mogelijk omdat de overheid de regels heeft aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel.

Gepensioneerden krijgen er 2,39% bij en zien dit hogere pensioen vanaf juli op hun rekening staan. Ook ontvangen ze nog een nabetaling van 1,2% over de eerste zes maanden van dit jaar. Het hoge woord is er uit. „Ik ben blij dat we het nu kunnen laten weten”, zegt een opgeluchte voorzitter Harmen van Wijnen van ABP. „Als we het kunnen doen, gaan we het ook doen.”

Hij legt uit dat de financiële positie nu goed was om ook de indexatie toe te passen, dus zij dit als bestuur hadden voorgesteld. „Het prachtige nieuws is, dat het verantwoordingsorgaan, waar ook gepensioneerden in zitten, unaniem was.”

De pensioenuitkeringen zijn sinds 2008 niet meer geïndexeerd.„Het is een historische dag, ook voor ons als bestuur. We hebben er veel werk van gemaakt om dit op een goede manier te doen.” Dus ja, hij is emotioneel. „Blijdschap is ook emotie. Het is een belangrijke dag voor onze deelnemers. Daar doen we het voor.”

Dubbele emotie

Van Wijnen legt uit bij deze verhoging te kijken naar de prijsontwikkeling van september 2020 tot september 2021, op basis van de cijfers van het CBS. „In die periode was de inflatie niet zo hoog als die nu is, maar dat kan in de toekomst anders zijn.” De pensioenverhoging wordt meteen per volgende maand – juli dus - berekend. „De financiële positie van ABP is goed met een beleidsdekkingsgraad van 110,1% per eind mei.”

Van Wijnen denkt dat iedereen blij is dat er een verhoging plaatsvindt. „Een goed pensioenstelsel stijgt immers mee met koopkracht. En ik ben blij dat na veertien jaar dit nu ook eindelijk gebeurt.” Maar ook ziet hij de keerzijde: „We realiseren ons dat het voor gepensioneerden slechtst een kleine toevoeging is bij de hoge kosten van het tanken aan de pomp en de boodschappen in de supermarkt.” Dat maakt de emotie bij hem ook dubbel. „Ik begrijp dat de koopkracht voor onze deelnemers nog niet is opgelost.”

Van Wijnen ziet deze indexatie ook als een vooruitblik van de toekomst die gaat komen. Maar dan is er toch geen sprake meer van indexatie aan de hand van de dekkingsgraden? „Dan ademen pensioenen tenminste mee met de econome. Nu hebben we in de afgelopen jaren vaak gezien dat we niets konden doen terwijl we wel veel geld in onze buffers hadden.” Ook ziet hij deze indexatie als stap die genomen kan worden, omdat ABP overgaat naar het nieuwe pensioensysteem. „Dit is een beweging die we hebben willen nastreven.”

Einde van het jaar wil ABP kijken naar de situatie van eind oktober, om te zien of het in 2023 weer tot een indexatie kan leiden. „Maar daar moeten we dan de nieuwe financiële situatie naast leggen, hoe ziet de wereld er dan uit? We moeten recht doen aan alle groepen. Dat wordt een apart traject.”