Financieel/Geld
945233287
Geld

Airbnb krijgt nieuwe claimclub achter zich aan

Amsterdam - De commerciële claimclubs die bij Airbnb voor verhuurders hun bemiddelingskosten proberen terug te vorderden, krijgen gezelschap van een stichting zonder winstoogmerk. Volgens de nieuwe Stichting Massaschade & Consument hebben meer dan een miljoen mensen recht op vergoeding.

Aan het hoofd van de stichting staat Lucia Melcherts, die eerder hoofd juridische zaken was bij de Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken. Voorzitter van de raad van toezicht is voormalig Kamer van Koophandels-directeur Frans van Steenis.

Vorig jaar maart haalde de Amsterdamse rechtbank een streep door de dubbele servicekosten die Airbnb al jaren bij klanten in rekening brengt: zowel de huurder als verhuurder moet betalen. Dat is wettelijk verboden, zo stelde de rechter. In een andere zaak bleek dat de Hoge Raad ook neigt naar die uitleg.

Gedupeerde consumenten konden al met hun claim naar een reeks bedrijven, zoals Dienen van Twee Heren, Appeal, Rabbin, Procedeerwinkel en Consumentenbond Claimservice. Dergelijke claimclubs werken meestal op no-cure-no-pay basis. Bij succes verdienen ze een percentage van de hoofdsom, vaak 20 tot 30%.

De nieuwe stichting zegt ernaar te streven om naast de schade ook de gemaakte gemaakte kosten terug te vorderen. „Dan draait de consument niet zelf op voor de kosten. Op deze manier streven wij telkens opnieuw naar een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding voor gedupeerden”, luidt de belofte.

Airbnb heeft diepe zakken en dure advocaten. Vorig jaar zette het concern al een tegenoffensief in, door claimclubs en verhuurders voor de rechter te dagen.