Nieuws/Financieel
958010
Financieel

Beleggingskansen op de woningmarkt

De Nederlandsche Bank (DNB) is optimistisch over het herstel van de Nederlandse economie. Voor 2015 en 2016 wordt een groei van 1,6% verwacht. Ook het consumentenvertrouwen verbetert. De belangrijkste vraag in de vastgoedmarkt is wat dit betekent voor de woningmarkt.

Volgens DNB zal deze voorzichtig opveren. Gezien de historisch lage rente van circa 1% op een spaarrekening, waarmee de facto op uw vermogen wordt ingeteerd, is dit informatie waar de belegger van kan profiteren.

Dieptepunt bereikt

Het dieptepunt op de woningmarkt lijkt bereikt, want DNB ziet verhoogde activiteit in de verkopen. Met deze kennis kunt u  uw voordeel doen door te investeren in woningen. Door de dip in de afgelopen jaren is er een forse correctie geweest op de prijzen. Ondanks het feit dat de IMF nog immer beweert dat de woningprijzen aan de hoge kant zijn, lijken de woorden van DNB een betere weergave van de werkelijkheid.

Maar de prijsdalingen hebben er niet toe geleid dat banken soepeler zijn geworden om hypotheken te verstrekken. Integendeel, veel Nederlanders zullen aangewezen zijn op het  huren van een woning. Deze aantallen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast is er een trend bij jongeren dat het bezit van de eigen woning minder wordt gewaardeerd.

Voor de belegger lijkt een periode in zicht van stijgende woningprijzen. In combinatie met de door de overheid geboden mogelijkheid om de huren extra te indexeren voor bepaalde inkomensgroepen maakt het de huurwoning tot een interessant belegging.

Toch kleven er ook nadelen aan het beleggen in woningen. In een van mijn eerdere columns heb ik al eens stil gestaan bij de verhuurdersheffing. Net nu de woningmarkt lijkt te gaan profiteren van het herstel voert de overheid een stelsel in waarin de verhuurder jaarlijks een percentage van maximaal 0,54% in 2017 moet betalen over de waarde van de woning. Daarnaast kent Nederland een ondoorgrondelijk puntenstelsel om de huurprijs te bepalen. Ondanks de wijziging die per 1 juli 2014 wordt doorgevoerd, blijft het systeem te complex met onvoldoende marktwerking.

Desondanks komen buitenlandse investeerders naar ons land om met zwaar geschut  grote woningportefeuilles scherp in te kopen. De Nederlandse beleggingsmarkt maakt zich op voor de grootste verkooptransacties sinds 2008. Vooral woningcorporaties met een verkoopprogramma, zoals Vestia, lijken daarop in te spelen.

Hoe te profiteren

Maar hoe kunt u als particuliere belegger profiteren van deze kansen? Het is zaak tijdig uw geld vrij te maken en geduldig te wachten op de juiste kans om toe te slaan. Het is een kwestie van lange adem. Vele kapers zijn op de kust maar laat u zich niet verleiden om woningen te kopen met te hoge huurprijzen of in gebieden waar ontvolking is. Lokale kennis is essentieel om te bepalen of het koopwaardig is of niet.

Kansrijke gebieden zijn naar mijn mening de Noordelijke Randstad en de grote steden. De sterke focus van de buitenlandse investeerders voor de Noordelijke Randstad zal een potentieel prijsopdrijvend effect met zich meebrengen. Grote steden als Zwolle, Eindhoven en Arnhem worden genegeerd. Daar liggen de kansen voor beleggers met betaalbare huurwoningen en een maandhuur tussen de 600 en 900 Euro.

Zo zijn er meer actuele ontwikkelingen; de volgende keer meer over de toestand in de (vastgoed)wereld.

Frits Panhuyzen, is algemeen directeur SynVest Beleggingsfondsen www.synvest.nl