Nieuws/Financieel
958320
Financieel

Pensioenregeling kost ABN Amro €216 miljoen

De invoering van de eerder met de vakbonden overeengekomen nieuwe pensioenregeling kost ABN Amro ongeveer 216 miljoen euro. Dit maakte de bank maandag bekend.

Dit eenmalige negatieve effect op het nettoresultaat vloeit voort uit de optelsom van een aantal plussen en minnen; 500 miljoen euro voor het afkopen van de bijstortverplichting, 200 miljoen voor een inhaalindexatie van de pensioenen, de vrijval van netto pensioenverplichtingen van ongeveer 449 miljoen euro en een kostenpost van 37 miljoen voor beheer van het pensioenfonds.

De financiële impact wordt als bijzondere post opgenomen in de resultaten van de bank voor het tweede kartaal van 2014.