Nieuws/Financieel
966130
Financieel

S&P waarschuwt voor klimaatverandering

Klimaatverandering wordt de komende jaren een van de grootste bedreigingen voor de economie en voor de kredietwaardigheid van kwetsbare landen. Dat stelt kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) in een vrijdag gepubliceerd rapport.

S&P wijst daarin de gevolgen van klimaatverandering na de vergrijzing aan als de grootste economische bedreiging voor de komende jaren. Het ratingbureau wijst er daarbij op dat tropische stormen en grote overstromingen in de afgelopen decennia steeds frequenter zijn voorgekomen en steeds meer schade veroorzaken. Die schade kan een rem zetten op de economische groei en kan zorgen voor een aanmerkelijke verslechtering van de overheidsfinanciën van het getroffen land.

Vietnam, Bangladesh en Senegal zijn volgens S&P het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Zij zijn erg afhankelijk van hun agrarische productie, die zwaar kan worden geraakt door stormen en overstromingen. Daarbij hebben ze weinig middelen om de kosten hiervan op te vangen. Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk worden naar verwachting het minst geraakt door het veranderende klimaat en de opwarming van de aarde.

Kwetsbare landen

De 20 meest kwetsbare landen zijn volgens S&P allemaal opkomende economieën, terwijl de 20 minst kwetsbaren vooral rijkere landen zijn. De kredietbeoordelaars maakten de lijst op basis van het aantal mensen in een land dat in kustgebieden op minder dan 5 meter boven de zeespiegel leeft, de bijdrage van de agrarische sector in de hele economie en de algehele blootstelling van een land aan de gevolgen van klimaatverandering.

Tot op heden heeft S&P nooit de kredietwaardigheid van een land afgewaardeerd vanwege een natuurramp. Gezien de toename van die rampen kan echter niet worden uitgesloten dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. Een lagere rating van bijvoobeeld S&P kan het voor een land duurder maken om geld te lenen op de financiële markten.