Nieuws/Financieel
975971
Financieel

Bodem in Nasdaq 100 dichtbij?

De stijgende langetermijntrend in de Nasdaq 100 blijft krachtig. In oktober 2013 trad een versnelling op in de stijgende middellangetermijntrend van de Nasdaq 100. Hij brak destijds door zijn stijgende toppenlijn en zette begin maart 2014 een hogere top op de borden bij 3740. Dit bleek het startpunt te zijn van een correctieve beweging, de tweede van dit jaar.

De Nasdaq is inmiddels teruggevallen en zit bijna bij de bodem (bij 3420) van eerder dit jaar. Hier vlak onder ligt ook het oplopende 200-daags gemiddelde en de voormalige (in oktober gebroken) stijgende toppenlijn van de stijgende langeretermijntrend. De laagste van deze steunpunten ligt bij 3380. Het neerwaarts potentieel van deze correctie lijkt technisch gezien dus beperkt.

Een structurele neerwaartse doorbraak (meerdere dagen) door deze steunpunten zorgt voor een verheviging van de correctie. In dat scenario kan bij 3740 de top voor meerdere maanden op de borden zijn gezet.

 

Afgelopen vrijdag testte de Nasdaq 100 zijn dalende kortetermijnbodemlijn. Die lijkt onderdeel uit te maken van een dalende wig die zich de afgelopen weken aftekent. Ook werd een omkeerpatroon gevormd op de daggrafiek: een ‘inverted hammer’. In het kortetermijnbeeld is een cruciale steunzone in zicht gekomen waarbij de eerste omkeerpatronen zijn gevormd. Maar de Nasdaq 100 moet ook zijn scherpst dalende toppenlijn opwaarts doorbreken. Pas dan is de kans groot dat de bodem van deze correctie op de borden is gezet. Deze dalende toppenlijn loopt momenteel bij 3560 en daalt dagelijks ruim 15 punten. Zolang dat niet gebeurt, blijft de neerwaartse druk in stand al wordt de speelruimte binnen de bandbreedte wel steeds smaller.

Een structurele doorbraak onder het genoemde 200-daags gemiddelde zou voor meer neerwaartse ruimte zorgen. Dan worden aanzienlijk lagere niveaus mogelijk en volgt een verheviging van de huidige correctie. Ondanks de huidige zwakte verwacht ik voor 2014 nog steeds een voortzetting van de stijgende middellange- en langetermijntrend naar hogere jaartoppen. Een belangrijk richtpunt ligt bij de eerste lagere top uit 2000 van 4150.

Disclaimer