Nieuws/Financieel
976093
Financieel

Wat analisten wel of niet kopen

ASMI wordt overladen met koopadviezen. Toch verwachten analisten dat Cairn Energy over een jaar de grootste stijger zal zijn. Een compleet overzicht per sector met de vijf aandelen die het hoogste en het laagste rendement in het vooruitzicht stellen.

Het gemiddelde koersdoel van analisten laat uitschijnen dat de S&P 500 over een jaar ongeveer acht procent hoger noteert. Voor de STOXX Europe 600 gaat dataleverancier Bloomberg uit van een bescheiden winst van net geen vijf procent. Begin dit jaar was het nog net andersom. Toen becijferde Bloomberg een rendement van vijf procent voor de Amerikaanse aandelenmarkten en acht procent voor de Europese aandelenmarkten. De betere beursprestaties van Europese aandelen werd toegeschreven aan de inhaalslag die zou volgen omdat het economische herstel in de eurozone naar verwachting zou doorzetten. Nu leeft, door de knagende twijfel over de Chinese economie en de ultralage inflatie, de vrees dat Europa het voorbeeld van Japan zal volgen. Europese autoriteiten dachten lange tijd dat de recessie ondanks bezuinigingen doorbroken kon worden, maar nu loert er deflatie. De tuimelende inflatie zet de Europese Centrale Bank onder druk om net als de Federal Reserve in de Verenigde Staten en de Bank of Japan op de secundaire markt staatspapieren te kopen. Met die onconventionele maatregel moet vermeden worden dat de inflatie verder wegglijdt en de reële schuldenlast van bedrijven, gezinnen en overheden toeneemt. Op papier kan de Europese Centrale Bank de economie echter ook een impuls geven door de basisrente nog verder te verlagen. Of dat zoden aan de dijk zet is twijfelachtig. De rente staat al op een historisch laag niveau van 0,25 procent. Zoals aangestipt, voorspellen analisten voor de Europese aandelenmarkten een bescheiden winst van 4,8 procent. Volgens Bloomberg stellen Nederlandse aandelen 5,8 procent in het vooruitzicht. Het hoogste rendement beloven Britse aandelen (7,8 procent) en van Spaanse aandelen wordt verwacht dat zij een veer zullen laten van 2,9 procent. Voor beleggers is het altijd interessant om te kijken welke aandelen analisten zouden kopen. Onderstaande tabel somt de tien fondsen op met het hoogste gemiddelde advies. Hierbij worden alle koop- houd- en verkoopaanbevelingen uit de voorbije twaalf maanden met respectievelijk tien, vijf en één punt(en) beloond. Het adviescijfer dat hieruit naar voren komt, lijkt op het eindcijfer van schoolrapporten en is daardoor makkelijk te interpreteren. Die lijst leert ook dat de aandelen met het hoogste rapportcijfer niet altijd het hoogste koersdoel of beter gezegd koerspotentieel voorspiegelen. Het is echter nog interessanter om te kijken welke aandelen van analisten het hoogste koersdoel meekrijgen. Het koersdoel is een belangrijke schakel in de communicatie met beleggers. De meeste banken werken met drie of vijf adviesniveaus en om hun adviezen kracht bij te zetten, kunnen analisten het aandeel voorzien van een zeer hoog of juist zeer laag koersdoel. Een aandeel met koopadvies met een koerspotentieel van 65 procent spreekt meer tot de verbeelding dan een met een koerspotentieel van 11 procent en zal in theorie meer koerswinst moeten opleveren. Als alle koersdoelen worden behaald, dan bent u met de bovengenoemde aandelen over een jaar 38,4 procent rijker. Misschien nog belangrijker dan het kopen van de juiste aandelen is het mijden van miskleunen. Een paar pechaandelen en weg is uw winst. Onderstaande reeks van figuren geeft per sector de vijf fondsen met het hoogste en het laagste winstpotentieel. De bovenste helft van de figuur laat zien hoe de sectorindex (blauw) zich de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld en welk koersdoel (groen) analisten toen voor ogen hadden. Het gemiddelde koersdoel voor de aandelen uit de auto-industrie spiegelt een bescheiden winst van 3,1 procent voor. Uit het koersverloop kan ook worden opgemaakt dat de aandelenkoersen er sneller stijgen dan analisten verwachten. Analisten blijven voorzichtig over de beleggingskansen in hun eigen sector. Net als in de auto-industrie stijgen de koersen van bankaandelen sneller dan verwacht, wel bieden zij met een verwachte stijging van 5,1 procent iets meer potentieel. Analisten trekken hun koersdoelen mondjesmaat op. Door de bank genomen, noteren de aandelen uit de basisindustrie over een jaar 10,8 procent hoger. ArcelorMittal zelfs 12,9 procent. De basisindustrie biedt van alle sectoren het hoogste winstpotentieel. Hoewel bouwaandelen duidelijk in de lift zitten, ligt het beoogde koersdoel 2,7 procent onder de actuele koers. Het is de op één na de minst winstgevende sector om in te beleggen. Gelukkig spiegelt het gemiddelde koersdoel van Boskalis een kleine winst voor. Het winstpotentieel van de chemische industrie bedraagt 5,4 procent. DSM heeft op een na het hoogste koersdoel van de sector. Van AkzoNobel verwachten analisten dat het aandeel over twaalfmaanden 0,8 procent lager staat. Is er sprake van topvorming bij de sector consumentengoederen? Het verloop van het gemiddelde koersdoel en de sectorindex stagneert. Het aandeel van het Duitse sportmerk Adidas heeft alleszins de meeste koopadviezen op zijn naam staan. Over een jaar zou de sector 8,4 procent hoger noteren. Het is op één na de meest winstgevende sector. Door de bank genomen, zullen de aandelen uit de levensmiddelenindustrie met 5,3 procent moeten stijgen. Hoewel Heineken, Nutreco en Unilever de top vijf niet halen, rekenen analisten erop dat hun beurskoers tussen de vijf en acht procent zal stijgen. Merk op dat een jaar geleden het beoogde koersdoel onder de actuele koers lag. Verder valt op dat analisten nog steeds kwartaal op kwartaal het koersdoel voor de farmaceutische industrie scherper stellen. Verwacht wordt dat de aandelen over twaalf maanden 5,8 procent hoger noteren. Begin dit jaar lag het gemiddelde koersdoel 0,6 procent boven de actuele koers. Nu is dat 2,7 procent. Al verhogen zij kwartaal op kwartaal hun koersdoelen, analisten blijven wantrouwend tegenover financiële dienstverleners. Bij de industriële dienstverleners prijkt PostNL met het hoogste koersdoel. Naar verwachting noteert de sectorindex over een jaar 4,9 procent hoger. Analisten plakken aan fondsen als Philips, Randstad en Vopak koersdoelen die respectievelijk 12,5, 12,4 en 9,4 procent hoger liggen dan de actuele koers. Bij TNT Express en Aalberts Industries liggen ze 4 respectievelijk 4,4 procent lager. Al geruime tijd verhogen analisten stelselmatig hun koersdoelen van mediabedrijven. Toch verwachten zij maar een beperkte stijging van de sector. Analisten zien het aandeel Reed Elsevier met 5,4 procent stijgen, Wolters Kluwer met 0,6 procent dalen. De sectorindex zelf zou 6,4 procent moeten doen. Het gemiddelde koersdoel laat uitschijnen dat je aandelen van nutsbedrijven beter links laat liggen. Door de bank genomen dalen de koersen er met 3,5 procent. Niettemin zouden beurskoersen van Drax en Rubis met tweecijferige percentages moeten stijgen. In zijn geheel is de nutssector de minst lucratieve om in te beleggen. Naar verwachting noteren olie- & gasbedrijven over een jaar 6,8 procent hoger. Het gemiddelde koersdoel van SBM Offshore stelt een winst van 23,8 procent in het vooruitzicht, bij Royal Dutch Shell vijf procent rond. En het aandeel Fugro kijkt tegen een min aan van 3,8 procent. Sinds 2012 verhogen analisten kwartaal op kwartaal hun koersdoelen. Analisten schatten het koerspotentieel van recreatie & reizen op 4,7 procent. William Hill is met een verwachte stijging van 26,3 procent de primus, Air France-KLM is de hekkensluiter van dienst. Het gemiddelde koersdoel laat uitschijnen dat aandelen van supermarkten over twaalf maanden vijf procent hoger noteren. Dat is precies ook de winst die financiële analisten in gedachten hebben voor Ahold. De verwachte koersstijging van technologiebedrijven bedraagt 5,5 procent. Bij ASM International en ASML Holding zelfs 10,9 respectievelijk 10,2 procent. Adidas mag dan wel het aandeel zijn met de meeste koopadviezen, verhoudingsgewijs telt ASM International er meer. ASMI heeft dan ook het hoogste rapportcijfer. Na twee kwartalen ligt het koersdoel van telecommunicatie eindelijk terug boven de actuele koers. Naar verwachting noteren de aandelen over een jaar 4,1 procent hoger. Beleggers in KPN Telecom en Ziggo zullen het moeten doen met 1,7 respectievelijk 3,1 procent. Analisten zijn weinig gecharmeerd van Nederlandse vastgoedmaatschappijen. Bij een winstpotentieel van 3,5 procent geldt dat eigenlijk voor de gehele sector. Bij Unibail-Rodamco gaan ze ervan uit dat de aandelen over een jaar 2,8 procent hoger staan. En tot slot de verzekeraars: door de bank genomen, noteren de aandelen over een jaar 6,5 porcent hoger. De koers van ING zou zelfs met 8,4 procent stijgen, terwijl de koersstijging van Aegon en Delta Lloyd eerder beperkt zal blijven tot respectievelijk 4,4 en 1,1 procent. @ Ivan Snurer