Nieuws/Financieel
977401
Financieel

DNB: spreiding risico's bij banken verminderd

De Nederlandse bankensector is de afgelopen jaren kleiner en eenvoudiger geworden en beter gekapitaliseerd. Dat is wel ten koste gegaan van de spreiding van risico's die banken lopen, omdat zij zich meer op de Nederlandse markt zijn gaan richten. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in de voorjaarseditie van zijn Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS), die dinsdag is gepubliceerd.

Banken zijn zich door onder meer de verkoop van buitenlandse onderdelen steeds meer gaan toeleggen op de binnenlandse kredietverlening. Andersom is ook het Nederlandse bedrijfsleven sterk afhankelijk van financiering door banken. Het zou volgens DNB helpen als niet-bancaire partijen een deel van de kredietverlening overnemen, zoals verzekeraars dat al doen op de hypotheekmarkt.

De grote hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens blijft een mogelijke kwetsbaarheid voor de financiële sector, zeker als de werkloosheid verder oploopt en de huizenprijzen blijven dalen. Vooral het grote aantal hypotheken dat hoger is dan de huidige waarde van de woning, zal nog geruime tijd een potentieel risico vormen, verwacht DNB.

Onderwaterhypotheken

Het probleem van zogenoemde onderwaterhypotheken is volgens de centrale bank hardnekkig. Zelfs als de huizenprijzen weer gaan stijgen, zal het in veel gevallen nog jaren duren voordat de resterende hypotheekschuld geheel kan worden afgelost met de opbrengst van een eventuele verkoop.

Van een acute bedreiging voor banken is evenwel geen sprake. Nederlandse gezinnen zijn over het algemeen trouw met hun maandelijkse hypotheekbetalingen, waardoor de verliezen die banken moeten nemen op hun hypotheekportefeuille nog altijd miniem zijn. Wel staan bij huishoudens met een hypotheek die hoger is dan de woningwaarde de bestedingen onder druk.

Het hypotheekdossier zal een belangrijke rol spelen bij het lopende balansonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij wordt alleen al in Nederland 1200 miljard euro aan kredieten minutieus tegen het licht gehouden. DNB ziet het onderzoek en daaropvolgende stresstest voor de Nederlandse banken met vertrouwen tegemoet. Het zal naar verwachting bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de sector.