Nieuws/Financieel
977790
Financieel

'China op weg naar duurzame groei'

De ambitieuze hervormingsagenda van de Chinese regering kan zorgen voor een duurzame groei van de Chinese economie. Dat stelde de Wereldbank maandag bij de presentatie van nieuwe economische groeiramingen voor Azië.

Op korte termijn zwakt de economische groei in China volgens de Wereldbank licht af, tot 7,6 procent dit jaar en 7,5 procent in 2015. Vorig jaar groeide 's werelds op een na grootste economie met 7,7 procent. De plannen om de bemoeienis van de Staat met de economie te verminderen en meer ruimte te scheppen voor private investeringen vergroten echter de groeikansen op langere termijn.

De Wereldbank wees erop dat China is begonnen aan een ,,reeks hervormingen'' van de financiële sector, de arbeidsmarkt en het belastingsysteem. ,,Die zullen de economie op termijn een stabielere en meer duurzame basis geven'', stelde de bank. Daarbij kunnen de belastinghervormingen en de lagere drempels voor private investeringen de groei al op korte termijn stimuleren.

Internationale economie

De Oost-Aziatische economieën groeien volgens de ontwikkelingsbank de komende 2 jaar gemiddeld met circa 7 procent. Daarmee blijft de regio een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de hele internationale economie.

De groei van de wereldeconomie blijft volgens de ramingen van de bank de komende tijd redelijk overeind. Voor dit jaar wordt een groei van 3 procent voorzien, voor 2015 en 2016 wordt een iets sterkere vooruitgang voorzien.