Nieuws/Financieel
978637
Financieel

'Ook rol Punch en Bencis bij Xeikon bekijken'

Frans Faas van Recalcico Beheer wil dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam in een eventueel onderzoek bij Xeikon niet alleen kijkt naar mogelijk onbehoorlijk bestuur door de leiding van het bedrijf, maar ook naar de gedragingen van de opeenvolgende meerderheidsaandeelhouders Punch International en Bencis. Dat maakte Recalcico donderdag bekend.

Recalcico diende medio maart een verzoek in bij de Ondernemingskamer om een onderzoek naar wanbeleid te beginnen bij Xeikon. In de afgelopen week volgde een verzoekschrift namens 7 aandeelhouders die samen ongeveer de helft van de aandelen Xeikon bezitten die niet in handen zijn van Bencis. De groep verwijt Punch, en de latere grootaandeelhouder Bencis, haar invloed te hebben gebruikt om zichzelf te bevoordelen ten koste van de belangen van Xeikon en vooral de andere aandeelhouders.

,,De gewraakte handelswijze gaat terug naar 2008, wanneer Punch aan de door haar gecontroleerde dochter Xeikon, een zojuist verworven belang in Accentis opdringt en ook nog eens tegen een economisch niet verantwoorde prijs'', aldus Recalcico. ,,Alleen al deze transactie heeft Xeikon, die tot op de dag van vandaag niet uit kan legen waarom ze destijds tot aankoop is overgegaan, een slordige 45 miljoen euro gekost.''

Ongelijke behandeling

Volgens Recalcico heeft Punch ook bijgedragen aan de ongelijke behandeling van aandeelhouders door voor zichzelf een rekening-courantverhouding aan te gaan met Xeikon. Punch kon daardoor in haar liquiditeitsbehoefte voorzien, terwijl de overige aandeelhouders de mogelijkheid werd ontnomen via een verantwoord dividendbeleid een adequaat rendement op hun aandelen te maken.

Een en ander leidde er toe dat Xeikon overtollige liquide middelen, circa 30 miljoen euro, gebruikte om eigen aandelen te kopen. Ook dat ging ten koste van de minderheidsaandeelhouders.

,,Natuurlijk is het zo dat directie en commissarissen van Xeikon valt aan te rekenen dat ze dit allemaal hebben laten gebeuren, maar ook voor aandeelhouders geldt dat ze zich jegens elkaar redelijk en billijk moeten gedragen'', aldus Recalcico.