Nieuws/Financieel
983630
Financieel

Beleggen in Hannover Rueck

Ik ben een groot voorstander van beleggen in ondernemingen die redelijk voorspelbaa, niet te duur zijn en daarnaast een mooi dividend uitkeren. Veel financials vallen hierdoor af. Voor Hannover Rueck maak ik echter een uitzondering.

Geen banken

Zoals gezegd beleg ik liever niet in banken. Dit heeft niet zozeer te maken met de waardering dan wel het dividend, maar meer met de onvoorspelbaarheid van de winst. Van grote invloed op de winst van een bank is de pot voorzieningen. Banken kunnen / moeten deze pot verhogen als ze meer wantbetalingen verwachten en kunnen de pot verminderen als ze minder problemen verwachten.

Wat mij betreft is dit nog al subjectief, al zal een accountant het daar niet mee eens zijn. Daarnaast staat de lange termijn winstgevendheid van banken onder druk omdat ze meer kapitaal moeten aanhouden. Maar het allerbelangrijkste is wel de les die we in 2008 en 2009 hebben geleerd. Als er grote banken (dreigen) om te vallen, dan kan er nog steeds een domino-effect ontstaan. Zelfs als een bank op zich zelfstaand degelijk is.

Wel herverzekeraar

Voor verzekeraars geldt dit minder en vooral voor herverzekeraars. Zoals bekend kunnen ondernemingen en consumenten hun risico’s verzekeren bij een verzekeraar. Daarvoor betaalt u een jaarlijkse premie. De verzekeraar belegt de door u betaalde premie. Mocht echter in korte tijd een verzekeraar heel veel geld moeten uitkeren, dan hebben zij een probleem. Vergelijk het met een bank die plotseling te maken krijgt met een stormloop van mensen die hun geld willen opnemen. Dit geld is niet in zo’n korte tijd vrij te maken. Om dit risico te verminderen, verzekeren verzekeraars zich weer bij een herverzekeraar.

In bepaalde opzichten zijn (her)verzekeraars merkwaardige ondernemingen. Bij de meeste ondernemingen zijn de jaarlijkse uitgaven wel ongeveer bekend, maar moeten de inkomsten nog wel gerealiseerd worden. Bij een herverzekeraar is dat eigenlijk precies het tegenovergestelde. Bij een herverzekeraar kan men een redelijke inschatting maken van de inkomsten, dat zijn de premies die de verzekeraars aan de herverzekeraar betalen, maar is het op voorhand onduidelijk wat de uitgaven zullen zijn. Deze uitgaven zijn immers de schades die een verzekeraar moet betalen bij een ramp.

Staartrisico

Aangezien de inkomsten van te voren grotendeels bekend zijn en er slechts in speciale gevallen (bijvoorbeeld het uitkeren van de schade bij grote rampen) uitgekeerd hoeft te worden, zijn in normale omstandigheden de winsten zeer stabiel. Echter, herverzekeraars kennen een groot staartrisico. Dat wil zeggen dat in de meeste gevallen de risico’s zeer klein zijn, maar in bijzondere gevallen de risico’s zeer groot zijn. Mijn advies is dan ook om bij grote rampen direct de aandelen van de herverzekeraar te verkopen.

Hannover Rueck

De grootste herverzekeraars in Europa zijn Munich Rueck en Swiss Re. Hannover Rueck is de nummer drie. Hannover is de nummer drie. Hannover houdt zich bezig met zowel schade (56 % van de omzet) als levensherverzekering (44 % van de omzet). De omzet van de divisie schade wordt voornamelijk behaald in de VS en Duitsland. De levensverzekeringstak behaalt haar omzet wereldwijd.

Zoals ik in het begin van deze column al vermelde houd ik van aandelen van degelijke ondernemingen die niet al te duur zijn. Als handvat gebruik ik hier de koers/winstverhouding voor.

In de grafiek hieronder heb ik de koers/winstverhouding van Hannover Rueck afgebeeld. Het betreft de huidige koers gedeeld door de verwachte winst (gemiddelde van alle analisten verwachtingen) van het lopende jaar. De gemiddelde K/W sinds 1999 bedroeg 8,5. Op dit moment bedraagt de K/W 8,4. In lijn dus met het langjarig gemiddelde. Wat mij betreft is dit absoluut geen hoge waardering.

 

Bron: Reuters / Van Lieshout

Cijfers

Ruim een week geleden maakte Hannover haar cijfers bekend. De nettowinst steeg van 850 miljoen naar 896 miljoen euro. De winst per aandeel steeg van € 7,04 naar € 7,43. tevens gaat Hannover het dividend verhogen van € 2,85 naar € 3,00. Deze beter dan verwachte cijfers kwamen vooral door de divisie schade die aanzienlijk minder hoefde uit te keren dan in 2012. Voor dit jaar gaat het bedrijf er vanuit dat de nettowinst circa € 850 miljoen zal bedragen.

 

Door de jaren heen laat Hannover een mooi, stabiel en degelijk resultaat zien. Wel is duidelijk dat Hannover op basis van de resultaten althans voor offensieve beleggers niet echt interessant is.

Mooi degelijk direct rendement

Op dit moment noteert het aandeel € 63,40. Het dividend van € 3,- wordt begin mei uitgekeerd. Op de huidige koers is dat een rendement van 4,7 %. Om het directe rendement verder te verhogen, kunnen we ook de call december 2014 met een uitoefenprijs van € 64 verkopen voor € 2,50. Ons directe rendement bedraagt hierdoor € 5,50, oftewel een direct rendement van 8,7 % in 9 maanden tijd. De eventuele koerswinst is wel zeer beperkt, omdat wij vanwege de call de aandelen wellicht moeten verkopen op. € 64. De maximale koerswinst is dus slechts € 0,60.

 

 

 

drs Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij Van Lieshout & Partners N.V. Meer informatie kunt u vinden op www.lieshout-partners.nl. Privé heeft hij geen positie in Hannover. Voor zijn cliënten kan hij een positie in Hannover hebben. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.