Nieuws/Financieel
983823
Financieel

ECB blijft voorlopig van rente af

De Europese Centrale Bank is met een lenteverrassing gekomen. Aan de rentestand wordt voorlopig niet getornd.

Vorige maand spande het er nog om of de ECB wel of niet de rente zou verlagen. De inflatie was met 0,7 procent aan de (te) lage kant voor de bank en het beeld over hoe de economie van de eurozone ervoor stond troebel. In de ogen van het bestuur van de ECB was de situatie te complex om een besluit te kunnen nemen. De mist is inmiddels iets opgetrokken. De inflatie is licht gestegen en de economie van de eurozone is aan het groeien. Beide motoren, Duitsland en Frankrijk, draaien volop. Zelfs de Italiaanse economie groeit weer, al is het percentage niet om meteen uitbundig te juichen. Conform de verwachtingen Dit is niet alleen goed nieuws in de ogen van de ECB maar komt ook overeen met de verwachtingen die de ECB heeft gehad, namelijk dat de economische groei zal aantrekken en deflatie niet waarschijnlijk is in de eurozone. Als de ECB de rente vorige maand - met de onduidelijke situatie wat betreft groei en inflatie - al niet verlaagde, dan zit een renteverlaging de komende maanden er volgens mij zeker niet in. Of de inflatie moet behoorlijk zakken en het herstel stokken. Zeker voor dit laatste heeft de ECB weken, zo niet maanden de tijd nodig om te zien wat er gaande is. Wachten tot juni In juni publiceert de bank weer de nieuwe voorspellingen over groei en inflatie van de hand van de eigen economen en dat is de maand waarin, als er al iets gebeurt met de rente, iets te verwachten is. Wijzen die voorspellingen in de richting van lagere economische groei en/of lagere inflatie, dan zou de ECB zonder twijfel in actie komen. Op dit moment verwachten de ECB-economen juist dat de economische groei dit en volgend jaar hoger zal zijn dan eerder verwacht en dat de inflatie zal stijgen. In de loop van 2016 gaat die naar verwachting naar 1,7 procent. Iets wat prima te rijmen is met de opdracht die de ECB heeft, namelijk de inflatie onder, maar in de buurt van 2 procent te houden. Voorlopig wijst alles erop dat het rentewapen niet ingezet zal worden. Ook niet als de inflatie sneller zou stijgen dan de ECB verwacht. Mario Draghi wees namelijk naar de ongebruikte capaciteit, de zogeheten output gap, in de eurozone. Dit was nieuw en is te zien als een impliciete belofte dat de ECB-rente ook bij aantrekkende groei én sterkere stijging van de inflatie dan verwacht, laag zal blijven. Euro/dollar EUR/USD vindt het allemaal prima. De koers klom op tot ca. 1,39 om vervolgens licht te dalen. Met het oog op de komende weken ga ik een long-positie innemen. De laatste tijd komen er geluiden uit de VS, ook van binnen de Fed, die te interpreteren zijn als oproepen aan de Fed om niet te snel de monetaire voet op het rempedaal te zetten. In de eurozone lijkt het monetaire beleid de komend tijd niet ruimer te zullen worden, iets wat wel werd verwacht de afgelopen maanden. En de Amerikaanse economische groei is licht omlaag bijgesteld waar die in de eurozone er iets steviger uitziet dan enkele maanden geleden. Voorlopig zie ik door dit alles EUR/USD niet veel dalen en waarschijnlijk onder (lichte) opwaartse druk staan.