Nieuws/Financieel
983974
Financieel

Mini-beursgangen

Het eerste kwartaal was goed voor obligatiebeleggers. Slappe economische groei en angst voor deflatie houden de rente laag. De vijf jaars Nederlandse staatsrente daalde sinds 1 januari van 1,20% tot 0,80% nu. Mede door de lage rente op deposito’s zoeken beleggers naar alternatieven.

Deze omgevingsfactoren vertaalden zich in een toestroom van geld naar emissies van obligaties. Dagelijks worden er obligaties geëmitteerd. Dat de markt voor bedrijfsobligaties ook goed was bewezen deze emissies.

Veel obligaties werden vele malen overtekend. Dit betekent dat het aantal inschrijvingen een veelvoud was van het bedrag wat men op wilde halen. Dat dit zich later uit in een goede performance van een dergelijke obligatie is evident.

De interesse in deze markt voor nieuwe issues wordt verder versterkt, omdat er secundair vrijwel geen papier te krijgen is. Voorlopig lijkt niets dit marktbeeld te verstoren. Of zoals een handelaar in bedrijfsobligaties in Londen het laatst uitdrukte: "We nearly had World War 3 a week ago and nobody cared. We expect the buying to continue. Get long credit and go home." Ter illustratie hieronder een vijftal voorbeelden van recente emissies en hun inschrijvingen.

Er zijn dit jaar tot op heden 350 obligaties uitgegeven met een emissiegrootte van €500 miljoen of meer. De meerderheid laat het onderstaande beeld zien. Emissies worden vier tot twintig keer overtekend. Mede hierdoor is de allocatie beperkt en dit zorgt voor verdere kooporders na de emissie, waardoor de obligatie in kwestie een goede performance laat zien.

Erik Bakker is managing partner van OHV, een onafhankelijke financieel intermediair en vermogensbeheerder voor institutionele en particuliere klanten.