Nieuws/Financieel
984402614
Financieel

Pensioenfondsen staan er beter voor

UTRECHT (ANP) - De grote pensioenfondsen PFZW en ABP toonden in de maand oktober iets van herstel. De dekkingsgraden van de fondsen, die de verhouding laten zien tussen aan de ene kant het vermogen en aan de andere kant de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden betaald, stegen op maandbasis.

Bij PFZW ging het om een stijging met 1,9 procentpunt tot 94,1 procent. De dekkingsgraad bij ABP liep met 2,2 procentpunt op tot 93,2 procent.

Meerdere pensioenfondsen waarschuwden onlangs dat massale pensioenverlagingen onder de huidige pensioenregels en met de extreem lage rentes bijna niet meer te voorkomen zijn. Of er straks gekort moet worden hangt af van het niveau van de graadmeters aan het einde van dit jaar. Als de actuele dekkingsgraad eind dit jaar lager is dan 94 procent, worden de pensioenen al in 2020 verlaagd, aldus PFZW.

Ook bij ABP wordt gewaarschuwd voor ingrepen, omdat de rente een veel grotere invloed heeft op de dekkingsgraad dan het rendement dat is behaald. Daardoor wordt het steeds waarschijnlijker dat ABP in 2020 de pensioenopbouw en -uitkeringen moet gaan verlagen.

Voorkomen van kortingen

Er wordt in Den Haag overigens ook nog gewerkt aan plannen om kortingen op pensioenen te voorkomen. ABP-voorzitter Corien Wortmann vindt het niet uit te leggen dat er bij de fondsen meer geld in kas zit in dan ooit, maar dat toch een verlaging van de pensioenen dreigt.

De beleidsdekkingsgraad van PFZW, het gemiddelde van de voorbij twaalf maanden, kwam uit op 96,8 procent. Bij ABP kwam de beleidsdekkingsgraad uit op 96,3 procent. De minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad was tot nu toe 104,3 procent. In het pensioenakkoord is voorgesteld dat de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad 100 procent wordt. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd.