Nieuws/Financieel
985312
Financieel

Geen beleid slecht beleid                                            

Economen, de goede daargelaten, worden vaak vergeleken met slechte generaals die keer op keer een poging doen de vorige oorlog te winnen.

Onder de categorie ´slechte generaals´ vallen maar al te vaak economen uit de eurozone, verantwoordelijk voor het monetaire beleid alhier. Daar valt ook ons aller Klaas Knot onder (bestuurder van DNB) die net als bestuurder Draghi van de ECB doet alsof de economische crisis waar we in verzeild zijn geraakt een conjunctuurdipje is, terwijl elke gezonde Hollandse jongen in bezit van gezond boerenverstand weet dat het een enorme structuurbreuk is, waar we mee van doen hebben.

Deze suffe ambtenaren zijn uit de aard der zaak oerconservatief en denken zonder manhaftige beslissingen te nemen, maar met gewoon doormodderen, er wel te komen. Zij wel want hun salaris is staatsgegarandeerd. Maar de honderdduizenden mkbérs die van de markt afhankelijk zijn, merken dagelijks hoe moeilijk het is de touwtjes aan elkaar te knopen.

Hoe kan het dan mijnheer Knot dat een topeconoom als George Soros (deze week in een interview) voor de eurozone een kwart eeuw doffe ellende voorspelt mede door toedoen van het inactieve beleid dat u en uw vrind Draghi voorstaan. Soros voorspelt Japanse taferelen als we in de eurozone op de huidige voet verder gaan (zoals we altijd doen): vergaderen, vergaderen en verder maar afwachten wat anderen doen…en hopen mee te kunnen surfen op de ´positieve golven´ die door anderen (doorgaans de VS) veroorzaakt worden.

Als Knot c.s. er behoefte aan heeft kan ik hem aan meer namen van topeconomen (binnen- en buitenlandse) helpen die vinden dat hij het faliekant verkeerd ziet.

 In de VS menen topeconomen als Bernanke & Yellen ook dat u en uw (van gegarandeerd inkomen verzekerde) kornuiten het bij het verkeerde eind hebben. Men durft daar wel risico te nemen. De inschatting in de VS is, en dat geldt ook voor topeconomen in het VK en in Japan, dat er mbt deze zeer straffe economische crisis uitzonderlijke maartregelen genomen moeten worden om zo deflatie en werkloosheid te voorkomen. De geldkranen staan daar dan ook wagenwijd open. De werkloosheid daalt er dramatisch snel…

Dat zorgt voor een zwakke Yen een zwakke Dollar (dus ook een zwakke Yuan) en een relatief zwak Engels Pond. De ECB is blijkbaar in de veronderstelling dat het in de eurozone zo enorm goed gaat; het Europese vergaderforum laat zonder enige tegenstoot de euro tegen de dollar weglopen naar 1,40…... 

Rekening houdend met de door de overheid gecreëerde inflatie (door inefficiëntie) is mede hierdoor in de eurozone de facto sprake van geringe deflatie (officieel inflatieniveau: 0,7% op jaarbasis). En nog wacht men geduldig af of niet vanzelf het tij zal keren.

……het is met deze slechte generaals net zo als in voorgaande sessies van mondiaal economische spanning (valutaire spanning). Het moet eerst misgaan alvorens men iets meent te moeten gaan doen; dit om hun eigen hachje te redden.

Geruchten gaan nu dat de ECB niet ver meer af is van het moment waarop het gedwongen wordt voor grote bedragen (om te beginnen € 200 miljard) Europese staatsleningen op te kopen om zo aan de krimp in de geldgroei (nog steeds het geval ondanks het vermeende economische herstel) een einde te maken. De euro zal in waarde gaan dalen en de beurskoersen vliegen dan als duveltjes uit een doosje weer de andere kant op…

Faîtes vos jeux,

Drs. RGGM Melchers, financieel analist