Nieuws/Financieel
987641
Financieel

Orderportefeuille woningbouw stijgt licht

De orderportefeuille in de bouw is in januari iets gestegen. In de woningbouw nam de werkvoorraad met een tiende maand toe naar 5,6 maanden. In de utiliteitsbouw (bedrijfspanden, scholen) bleef de orderportefeuille met 5,5 maanden gelijk aan een maand eerder. Dit blijkt uit de vrijdag gepubliceerde conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

In de grond-, water- en wegenbouw stabiliseerde de orderportefeuille op 5,8 maanden. In de wegenbouw bleef de werkvoorraad met 4,8 maanden gelijk, terwijl deze in de grond- en waterbouw met een tiende maand toenam tot 6,9 maanden. De gehele bouwsector had in januari een werkvoorraad van 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft de helft aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Het aandeel bedrijven in de woningbouw dat geen stagnatie ondervindt is toegenomen van 40 naar 50 procent. Ook in de grond- en waterbouw ondervinden veel minder bedrijven stagnatie in onderhanden werk, terwijl dit in de wegenbouw juist sterk is toegenomen. Gemiddeld ondervinden ruim vier van de tien bouwbedrijven stagnatie door onvoldoende orders.

De helft van de bedrijven beoordeelt zijn huidige orderpositie als klein en een kwart verwacht een krimp van het personeelsbestand.