Nieuws/Financieel
987921
Financieel

’Risicoscenario’s Russische inmenging in Oekraïne’

Het scenario van een verdere controle van het schiereiland de Krim door Rusland of het volledig  uiteenvallen van Oekraïne kunnen het aandelenklimaat voor langere tijd gaan beheersen. Dat stellen economen van ABN Amro.

Bij een scenario dat Rusland zijn macht in de Krim geleidelijk steeds verder uitbreidt en mogelijk zelfs aanspraak gaat maken op de regio kan volgens de economen uitmonden  in een naar verwachting kortstondig militaire acties  tussen Rusland en Oekraïne die tegelijkertijd de ’koude oorlog’ tussen Rusland en het Westen weer kan laten oplaaien. Zij achten de kans aanwezig dat hierdoor niet alleen het Westen wordt getriggerd om sancties in te stellen tegen Rusland, maar ook langdurige negatieve effecten kan hebben op het marktsentiment.

Daarnaast wijzen de economen op een nog risicovoller scenario waarbij de aanhoudende onrust in Oekraïne kan leidden tot een scheuring tussen het westelijk/noordelijk regio en de oostelijk/zuidelijke staten. Een uitbreiding van de Russische militaire macht in het oostelijke gedeelte kan naar hun mening zelfs voeding geven aan een escalatie van de geopolitieke spanningen tussen het Oosten en het Westen.