Nieuws/Financieel
995972
Financieel

Aandelen profiteren van disinflatie

Inflatie? Welke inflatie? Dankzij nauwelijks stijgende lonen, overcapaciteit bij producenten en de trage groei van de kredietverlening is geldontwaarding op het moment een zeldzaam fenomeen. En dat geeft aandelen een zetje in de rug.

Het zijn mooie tijden voor aandelenbeleggers – die in opkomende markten uitgezonderd. In Europa, de Verenigde Staten en Japan hebben koersen dit jaar een indrukwekkend ritje gemaakt, waarbij in het geval van de S&P 500 records in de boeken werden gezet. In veel ontwikkelde landen bevinden aandelenwaarderingen zich op de hoogste niveaus sinds 2010. De koers-winstverhoudingen van zowel Amerikaanse als Europese aandelen zijn medio november bijna gelijk aan het lange termijngemiddelde, of koersen daar iets boven.

Hoewel de verwachting was dat het ruimhartige monetaire beleid van centrale banken wereldwijd de inflatie zou stuwen, is daar tot op heden in ontwikkelde landen niets van te merken. In de Verenigde Staten en Europa is inflatie bijna non-existent. In de VS roeren de prijzen van goederen en diensten zich niet. De inflatie koerst dit jaar gemiddeld rond het historisch lage niveau van 1%.  In de eurozone  nam de inflatie in oktober af tot 0,7%, wat de ECB half november dwong tot een rentegreep uit angst voor een omslag naar deflatie. Nederland ontstijgt met 1,6% in oktober het gemiddelde, maar ook bij ons is sprake van de laagste stand sinds november 2010.

Lage loonontwikkeling

Beleggers worden al lange tijd gewaarschuwd dat ze voorbereid moeten zijn op oplopende inflatie, maar vermogensbeheerder BlackRock ziet dat in 2014 nog niet gebeuren.  Dat komt doordat de lonen zich gematigd blijven ontwikkelen, producenten kampen met overcapaciteit en de groei van de kredietverstrekking traag is. Lage inflatie legt geen extra druk op centrale banken om het beleid te verscherpen. En dat ondersteunt aandelen.

De meeste Nederlandse beleggers houden ook geen rekening met fors hogere inflatie, blijkt uit onderzoek van TNS Nipo onder relatief vermogende beleggers. Het onderzoek liet zien dat meer dan de helft van de beleggers de visie deelt met BlackRock, dat extra bescherming tegen inflatie onnodig is. BlackRock vindt dat de blootstelling aan beleggingen die beschermen tegen inflatie – zoals inflatiegerelateerde obligaties, bepaalde aandelen, vastgoed, goud of andere grondstoffen - niet omhoog hoeft. De vermogensbeheerder raadt het ronduit af als aan die beleggingscategorie een onaantrekkelijk prijskaartje hangt.

 

Voor alle artikelen van BlackRock klik hier > >