Nieuws/Financieel
998727
Financieel

Rente nog jaren laag

Wat gaat de rente dit jaar doen? Twee weken geleden heb ik daarover een weddenschap afgesloten met een directeur van een family office. Hij gaat aan het eind van dit jaar uit van een hogere rente, ik van een lagere. De prijs is een fles wijn.

Het feit dat de ‘family man’ en ik een contraire visie op de rente hebben, maakt voor het beleid niet uit. We streven naar een absoluut rendement, dus een plus boven de streep. Teksten als ‘wij staan 7,2% in de min, maar de index staat 10,6% onder water, dus we doen het 3,4% beter’ zijn niet onze stiel.

Ooit zal de rente weer gaan stijgen, maar de komende jaren niet. Dit ‘Japan-scenario’, waarbij wordt gedoeld op de langdurig lage rente die Japan al enkele decennia in haar greep houdt, voorzien wij ook voor Europa en de Verenigde Staten.

Schuldencrash

De redenering is simpel. Gezien de enorme schuldenberg kan de westerse wereld helemaal geen hogere rente gebruiken. Een verdubbeling van de rente zou inhouden dat de rentelasten evenredig mee zouden stijgen. Het doemscenario van een schuldencrash wordt dan werkelijkheid en de centrale banken zullen er alles aan doen om dat te voorkomen.

Door de rente kunstmatig laag te houden, krijgen regeringen en banken de tijd om hun schulden af te lossen en hun balansen te versterken. Dat proces zal jaren vergen en zo lang zal de rente laag blijven.

Enkele redenen om voor dit jaar een lagere rente te voorzien:

• De valutacrisis die net begonnen is in Brazilië, Turkije, Zuid-Afrika, India en Indonesië (de ‘Fragile Five’ genoemd) zeurt nog enige tijd door of breidt zich verder uit naar andere kwetsbare landen als Hongarije, Polen en Chili;

• De eurocrisis laait weer op, met Frankrijk als mogelijke Zwarte Zwaan;

• De trend van desinflatie (dalende inflatie) slaat om in deflatie;

• We zien een hernieuwde terugkeer naar obligaties als veilige haven voor instandhouding van het vermogen. Hogere koersen betekenen een lagere rente.

Januari-effect

Bij het januari-effect denken we in beurstermen aan het fenomeen dat het resultaat van de maand januari een voorspellende waarde zou hebben voor de rest van het jaar.

Wij willen daar nog een effect aan toevoegen, namelijk de vermogensontgoocheling. Januari is ook de maand waarin beleggers hun vermogen kritisch onder de loep nemen. Ze kijken terug naar het voorbije jaar en kijken vooruit naar wat komen gaat.

Na het jaar 2013, waarin op een spaarrekening weinig of niets te verdienen viel, leeft bij sommigen kennelijk het idee dat ze dit jaar op een hogere vergoeding kunnen rekenen. Alsof een kalenderjaar een afgesloten periode is en er op 1 januari plotsklaps een tijd aanbreekt waarin alles anders is.

Na enkele weken komen ze dan ontgoocheld tot de ontdekking dat alles bij hetzelfde blijft en dat ook dit jaar de rente op spaarrekening niet voldoende is om het vermogen tegen koopkrachtverlies te beschermen.

Als je uitgaat van het beroemde trio (1) risicovrij rendement, (2) vermogensrendementsheffing  en (3) inflatie, dan zul je toch minimaal 4,5% rendement moeten maken. Ondanks het feit dat het met die derde component - inflatie - wel mee zal vallen, zal de overheid er middels gemeentelijke, provinciale en landelijke heffingen voor zorgen dat uw ‘gevoelsinflatie’ een stuk hoger zal liggen.

Alternatief

Wij zien het januari-effect de laatste weken terug in gesprekken met zowel bestaande als potentiële cliënten (de zogenaamde ‘prospects’). Wat ons dit jaar echter opvalt is dat het aantal gesprekken veel hoger ligt dan in het jaar daarvoor.

Verder zien we nog een rode draad, te weten de grote hoeveelheid geld die op spaarrekeningen staat. Iedere belegger is uiteraard op zoek naar een beter renderend alternatief.

Ons antwoord: we zitten altijd klaar om toe te slaan als er zich een kans op een bovenmodaal rendement aandient. Het voordeel met obligaties is dat we niet veel kansen nodig hebben, vijf of zes in een jaar is voldoende.

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., een onafhankelijke specialist in de advisering en handel in obligaties en tevens beheerder van het OK Wereld Fonds. Cliënten van Het Effectenhuis kunnen een positie hebben in de behandelde fondsen op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder.