Nieuws/Gesponsord
21466321
Gesponsord
Gesponsord door Yacht
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.

Finance professionals opgelet: zo word je futureproof

Finance saai? Integendeel! Als finance professional heb je een van de meest dynamische beroepen van dit moment. Het vakgebied zit middenin een fascinerende transformatie. Bij alle grote thema’s die in de maatschappij en bij organisaties spelen, zit de financial op de eerste rij. Als financial kun je het verschil maken door de lead te nemen. Maar dan is het wel belangrijk dat je futureproof bent. Samen met Yacht analyseren we de trends die het vak de komende jaren vormgeven.

Technologische ontwikkelingen en automatisering zijn al langere tijd de grote driver achter het veranderende vak van de financial. De financiële processen zijn meer en meer geautomatiseerd dankzij ontwikkelingen als Robotic Process Automation, Blockchain en Internet of Things.

Deze opmars is niet te stoppen. Technologie neemt de komende tien jaar zo’n 70% van de finance processen over. Dit betekent vooral dat er ruimte ontstaat voor een adviserende, analyserende en procesverbeterende rol. Angst om je baan als professional te verliezen is dus niet nodig. Je baan wordt juist gevarieerder. In plaats van terugkijken en rapporteren, kun je vooruitkijken en analyseren.

Voortrekkersrol

De rol van de financial verandert. Niet alleen de geautomatiseerde processen maken het werk van een financial interessanter, maar ook de vermaatschappelijking van het ondernemen. De coronacrisis is een versneller hierin, maar ook de zorgen om het klimaat en grondstoffen. Ook sociale vraagstukken zoals een eerlijke, duurzame keten en inclusiviteit spelen een rol.

Als organisatie sta je niet meer afwachtend aan de maatschappelijke zijlijn, maar pak je de voortrekkersrol. En precies daar komt je impact als financial om de hoek kijken. Want welke doelen je ook stelt: meten is weten. Meten is ook vastleggen, verantwoorden en enthousiasmeren. Successen delen. Als financial heb je hier de juiste (reporting)skills en tools voor. Je helpt je organisatie om niet-financiële onderwerpen te agenderen en een plek te geven in de verslaglegging.

In de whitepaper ‘Futurizing Finance‘ heeft Yacht de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

Drie trends die kansen bieden voor jouw toekomst als financial:

1 Integrated reporting als onderdeel van verslaglegging

Financiële en niet-financiële prestaties worden meer en meer als een eenheid gezien. Het geïntegreerde jaarverslag combineert de financiële resultaten met de maatschappelijke aspecten van ondernemen. Rapporteren over duurzaamheid, cultuur en diversiteit, klantbenadering, HRM, benchmarking en leiderschap staat bij de meeste organisaties nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd neemt het belang hiervan toe: integrated reporting begint met integrated thinking. Veranderingen slagen alleen als ze door de hele organisatie worden omarmd en worden geborgd in het handelen en denken.

2 Transparantie en druk van buitenaf

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Organisaties worden meer en meer gedwongen om met de blik naar buiten te kijken. Het eigen handelen ligt onder het vergrootglas. Stakeholders, van toezichthouder tot consument, bemoeien zich actief met het beleid. Een voorbeeld is de ketenverantwoordelijkheid. Begin dit jaar stemde het Europees Parlement over een wet die bedrijven aansprakelijk maakt voor het handelen van toeleveranciers. Als financial kun je organisaties helpen met kennis van verslaglegging, rapportages én ICT, zoals de inzet van blockchain in de (eerlijke) keten.

3 De reden van bestaan, de ‘purpose’

De ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, grondstoffen en klimaat dwingen organisaties tot een visie op de toekomst. Hetzelfde geldt voor vraagstukken rondom het personeelsbestand. Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever? Van het bestuur en management wordt verwacht dat ze een stip aan de horizon zetten. Dat ze duidelijk maken wat de reden van bestaan is, de ‘purpose’. De doelstellingen van de organisatie moeten weer worden vertaald naar key performance indicatoren, aan de hand waarvan de financial rapporteert en adviseert.

Diversiteit

De coronacrisis heeft de maatschappelijke veranderingen in een stroomversnelling gebracht. Of het nu gaat om digitalisering en Artificial Intelligence of om sociaal ondernemen en duurzaamheid, de veranderingen hebben impact op jouw rol als finance professional. Je functie verdiept zich. Je moet meer initiatief nemen. Jouw functie en rol wordt alleen maar breder.

Als futureproof finance professional ben je bewust van je (veranderende) rol. Je weet wat de laatste ontwikkelingen in je vakgebied zijn, maar werkt ook aan je persoonlijke groei. De financial van de toekomst is een teamplayer die diversiteit binnen de organisatie omarmt. Een professional die wendbaar is en open staat voor veranderingen.

Oriënteer je op je toekomstige finance rolHoe zie je je rol als finance professional? Die vraag beantwoorden draait niet alleen om wat je kan, maar ook om wie je bent en welke organisatie goed bij jou past. Als futureproof financial moet je een specialisatie hebben om relevant te blijven. In de whitepaper van Yacht lees je meer over de veranderende rol.

Wat wordt jouw volgende carrièrestap?

Yacht verbindt ambitieuze interim professionals met vooruitstrevende organisaties, om zo impact te maken in een wereld waarin verandering de enige constante is. Zet nu de volgende stap in je carrière. Ga naar: www.yacht.nl

Futurizing Finance

Sluit je aan bij de Futurizing Finance community van Yacht om op de hoogte te blijven van de trends binnen finance en te sparren met experts uit de community. De helft van de finance professionals vindt het moeilijk om stappen zetten in de benodigde ontwikkeling. Juist daarom is het belangrijk een goed ingevoerde sparringpartner te hebben bij wie je je zorgen en wensen kunt spiegelen. Sluit je aan bij de finance community.