Nieuws/Gesponsord
254264011
Gesponsord
Gesponsord door Save the Children
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.

Dek deze feestdagen een bordje extra en geef een kind een voedzame maaltijd

De coronapandemie eist haar tol, waardoor in arme conflictgebiedenwereldwijd een nog groter en chronisch voedseltekort ontstaat. Maar ook de gevolgen van klimaatverandering hebben het honger- en ondervoedingsniveau naar een wereldwijd recordniveau gebracht. Het gevolg: jaarlijks sterven er ruim 2,3 miljoen kinderen per jaar aan honger. Ondervoeding eist daardoor meer slachtoffers dan tbc, hiv/aids en malaria samen.

De grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, Save the Children, roept iedereen in ons land op om tijdens de aankomende feestdagen symbolisch een bordje bij te zetten aan tafel, in de vorm van een donatie van 10 euro. Met dat bedrag kan Save the Children een week lang een gezin voorzien van basisvoedsel.

Direct hulp in geval van nood

“Maar liefst 5,7 miljoen kinderen onder de 5 zijn zeer ernstig ondervoed. Zonder hulp overlijden ze. Als we geen actie ondernemen, zal dit aantal alleen maar stijgen”, zegt Annegré de Roos, adviseur op het gebied van voeding en voedselzekerheid bij de organisatie. Save the Children helpt met voedselpakketten in gebieden waar door een natuurramp of conflict acuut voedseltekort is. “Maar we zorgen ook voor financiële steun in noodsituaties, zodat gezinnen zelf voedsel kunnen kopen.”

In crisissituaties zijn cash transfers het meest voorkomende hulpmiddel. “Dat is het meest effectief. We geven een gezin, vaak via de moeder, gedurende een korte periode een vast bedrag per maand. Dat kan ze naar eigen inzicht uitgeven. Het grootste deel wordt uitgegeven aan voedsel, maar een deel ook aan schoolgeld of bijvoorbeeld medicijnen.”

Het geld wordt dus goed besteed. “De vorm van een cash transfer biedt mensen de keuzevrijheid om het uit te geven aan datgene wat het hardst nodig is. Bovendien stimuleer je de lokale economie.”

Oog voor langere termijn

Save the Children helpt families ook om voor langere termijn in hun eigen voedselbehoefte te voorzien. “We geven ze zaden en het benodigde gereedschap om zelf voedsel te kunnen verbouwen. Ook leren we ze hoe ze van die eigen verbouwde voedzame gewassen goede en gevarieerde maaltijden kunnen maken. Als visserij de voornaamste voedselbron is in een gebied waar de noodtoestand heerst, zorgen we voor netten en andere visbenodigdheden. In gebieden die te maken hebben gehad met extreme droogte en sterfte van vee, kunnen we aan de veehouders nieuwe geiten of runderen/koeien geven. Zo kunnen ze veestapel weer opbouwen. Ook verlenen we veterinaire zorg om de kuddes gezond te houden.”

“Chronische ondervoeding is funest voor de kinderen zelf. Degenen die het overleven, blijven klein en hebben een zwak immuunsysteem, waardoor ze extra vatbaar zijn voor ziektes. Ook hebben chronisch ondervoede kinderen minder ontwikkelde hersenen, waardoor ze slechter presteren op school en in hun latere werkzame leven. Een generatie kinderen over de hele wereld zal nooit hun potentieel waarmaken vanwege het enorme leerverlies. Ondervoeding heeft dus ook zware ingrijpende gevolgen voor de samenleving op lange termijn.”

Langste feesttafel van Nederland

Aanschuiven voor een voedzame maaltijd zou natuurlijk voor ieder kind vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dat niet zo: de plek waar je wordt geboren of opgroeit, bepaalt dat. Save the Children wil de langste digitale feesttafel van Nederland maken, met zoveel mogelijk bordjes. Op die manier kunnen ze zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen.

Zet jij deze feestdagen ook een bordje bij aan de langste feesttafel in de vorm van een donatie?